GO

 

Trolig to helnorske ulvekull – så langt
16. desember 2011 Foreløpig denne høsten og vinteren er det påvist to ulvekull i to familiegrupper innenfor forvaltningsområdet for ulv i Norge. Videre sporinger utover vinteren vil avklare om kullene er født i helnorske revir.
Jervetispa er fortsatt i Bymarka
13. desember 2011 I 2005 ble det gjennom DNA-analyser påvist ei jervetispe i Bymarka i Trondheim. Nå viser ferske DNA-analyser av ekskrementer at den samme tispa fortsatt holder til i området.
Forutsier gaupebestandens utvikling
8. desember 2011 Forskere fra Norge og Sverige har laget en modell som beregner gaupebestandens utvikling framover i tid. Modellen blir beskrevet i en fersk rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Skadeskutt ulv var ikke fra Julussa-reviret
2. desember 2011 Ulven som ble skutt på i Julussdalen i Elverum 15. oktober i år tilhørte ikke Julussa-reviret. Det viser DNA-analyser av hår og blod som ble funnet på stedet.
Gjenfant bjørn i Gausdal med DNA-prøver
18. november 2011 Hannbjørnen som ble skutt på med hagle i Løten i oktober i fjor var ikke død. DNA-prøver viser at den ble felt i Gausdal i sommer.
Færre ulver i Norge sist vinter
8. november 2011 Til tross for en betydelig økning i antall ulver i Skandinavia sist vinter gikk den norske delbestanden litt ned fra vinteren før.
Nå kommer vinteren – med sporsnø!
25. oktober 2011 Snø på bakken gjør det enklere å oppdage hvor rovdyrene har gått. Du kan enkelt dele dine observasjoner av spor etter våre største rovdyr på www.rovdata.no.
Jervetispe vandret langt
18. oktober 2011 Tispa ble først oppdaget i Storfjord i Troms i 2010. Deretter dukket hun opp på Hamarøy i Nordland i mars år – hele 227 kilometer unna, og enda kan hun ha gått lenger!
Styrker overvåkingen av store rovdyr
6. oktober 2011 Regjeringen gir to millioner kroner ekstra til Rovdata i statsbudsjettet for 2012, som ble lagt fram i dag.
Ulvevalper påvist
3. oktober 2011 En ulveflokk med flere valper ble fredag sett øst for Glomma i Akershus, bare en drøy halvtimes kjøretur fra Oslo. Sporing til vinteren vil avgjøre om valpekullet er helnorsk.
Færre jervekull i Norge
30. september 2011 Resultatene fra årets hitelling av jerv er klar og viser en nedgang i antall valpekull som er født i Norge fra i fjor til i år. Antallet er likevel høyere enn den nasjonale målsettingen.
DNA-spor avslører jerven
27. september 2011 Analysene av årets innsamlede prøver av møkk og hår fra jerv er godt i gang. Du kan allerede nå se en god del av resultatene i Rovbasen.
Tannløs bamse var minst 22 år
22. september 2011 Hannbjørnen som ble felt i Gaundalen i Snåsa 13. juli i år var minst 22 år gammel, viser undersøkelser gjennomført av Rovdata.
Lever inn bjørneskitten!
6. september 2011

Finner du bjørneskitt på din ferd i skog og mark, så ta en prøve av skitten og lever den til Statens naturoppsyn (SNO), oppfordrer Morten Kjørstad i Rovdata. Prøven kan gi viktig informasjon om brunbjørnen i Norge. 

På sporet av gaupene
26. august 2011

Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) har også i vinter gått langs takseringslinjer på leting etter gaupespor. Funnene tyder på en generell nedgang i bestanden sammenlignet med i fjor.

God innsamling av jerveprøver
10. august 2011

Innsamlingen av ekskrementer og hår fra jerv i vinter har gitt mange verdifulle prøver til overvåkingen av arten.

Del dine observasjoner av store rovdyr
13. juli 2011

Rovdata oppfordrer alle til å registrere sine observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, eller spor og sportegn etter disse, på www.rovdata.no

Har registrert færre jervekull
8. juli 2011

Tellingen av årets jervekull går mot slutten rundt omkring i Norge. Så langt i år er det registrert færre kull, sammenlignet med på samme tid i fjor.

Her er de eldste rovdyrene
1. juli 2011

Rovdata har undersøkt alle døde rovdyr som ble sendt inn til oss av jegere det siste året. Nå får du blant annet vite hvor gamle dyrene var da de ble felt. 

Flere ulver i Skandinavia
22. juni 2011

Ulvebestanden i Skandinavia har vokst, og sist vinter ble det registrert flere ulver enn noen gang siden de felles norsk – svenske registreringene startet i 1978.

Ny brosjyre om bjørnebæsj
20. juni 2011

Nå kan du lære å identifisere møkk fra bjørn på egenhånd. En ny informasjonsbrosjyre skal gjøre det lettere for folk flest å kjenne igjen bjørnebæsj.

Første jerverapport for Skandinavia
9. juni 2011

For første gang har overvåkinga av jerv i Norge og Sverige satt sammen en felles statusrapport for arten i Skandinavia.

Ingen kjente jerver i Sogn og Fjordane
7. juni 2011

Rovdata fant to jerver i Sogn og Fjordane i vinter, men begge har blitt felt. Det er derfor per dags dato ingen kjente jerver i fylket.

Så mange store rovdyr har vi
20. mai 2011

Ulvebestanden har vokst, mens bjørnebestanden er stabil. I fjor ble det registrert rekordmange jervekull og gaupebestanden er i nedgang. Her får du siste status for de fire største rovdyrene i Norge.

Færre gauper i Norge
18. mai 2011

Det har vært en nedgang i gaupebestanden i Norge fra i fjor til i år, viser en fersk rapport fra Rovdata. 

Kongen av Dovrefjell
2. mai 2011

I nesten ti år har hannjerven «Individ 90» levd i området i og rundt Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Til sammen har han lagt et leveområde på minst 1 200 kvadratkilometer i tre fylker under sine føtter.

Fant intakte ulvepar
18. april 2011

Flere av foreldreulvene, som fikk valper i de tre helnorske revirene Slettås, Kynna og Linnekleppen i fjor sommer, er nå funnet. Det kan overvåkingen slå fast etter å ha analysert DNA fra innsamlede hår og ekskrementer.

Hannbjørn gikk nesten 30 mil
7. april 2011

Overvåkinga av brunbjørn i Norge har avdekket at en hannbjørn, også kalt ST10, tilbakela nesten 300 kilometer mens den var ute av hiet i 2009 og 2010.

Stabil bjørnebestand i Norge
4. april 2011

DNA-analyser av innsamlede ekskrementer og hår viser at det var omtrent like mange brunbjørn i Norge i 2010 som i 2009.

Følg hitellingen på nett!
29. mars 2011

Nå kan du holde deg løpende oppdatert på hvor mange jervekull det er født i Norge i år, etter hvert som de blir registrert av Statens naturoppsyn (SNO).

Stoler på rapportørene
23. mars 2011

Morten Kjørstad, leder i Rovdata, har stor tiltro til at publikum legger inn faktiske observasjoner i det nye rapportsystemet for store rovdyr på www.rovdata.no.

Ny grenseflokk påvist
18. mars 2011

Ingen nye helnorske ulver er oppdaget, men en svensk ulveflokk er sporet også på norsk side av grensen. Det er siste status fra ulveovervåkingen i Norge.

Henter ny viten fra døde rovdyr
25. februar 2011

Årets gaupejakt er omtrent halvveis og rundt 80 dyr har så langt blitt felt av jegerne. Visste du at de døde gaupene blir brukt til å hente fram ny kunnskap om bestanden i Norge?

Nesten 30 helnorske ulver
23. februar 2011

Siden årsskiftet er det oppdaget fire nye helnorske ulver her i landet. Samtidig har fire ulver dødd av ulike årsaker i samme periode. Ulvebestanden synes dermed å ha holdt seg stabil siden nyttår.

Ser du at dette er bjørnemøkk?
14. februar 2011

En god del av ekskrementene, som blir samlet inn under overvåkinga av brunbjørn i Norge, er ikke fra bjørn. De ekstra prøvene fra andre arter, som blir feilaktig samlet inn i felt, øker kostnadene i overvåkinga. 

Tester ut kameraovervåking av gaupe
10. februar 2011

Med 85 kameraer på 56 forskjellige steder i naturen på Østlandet håper forskerne å fange familiegrupper av gaupe på bilder eller video. Metoden kan bli et viktig bidrag til overvåking av arten i Norge.

Galven-tispa gjenfunnet i Eidskog
4. februar 2011

Ferske DNA-analyser av ekskrementer viser at Galven-tispa er i Eidskog-området i Hedmark. Ulvetispa har vært sporløst forsvunnet siden signalene fra radiosenderen opphørte i sommer.

Mange melder fra om rovdyr
26. januar 2011

Stadig flere velger å melde inn sine observasjoner av rovdyr i Norge på www.rovdata.no. Så langt har 92 personer lagt inn over 220 observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, eller spor etter disse, i Rovdatas nye publikumsløsning.

Har påvist tre helnorske ulvekull
4. januar 2011

For første gang er det dokumentert tre nye ulvekull i helnorske revirer innenfor yngleområdet for ulv.

Ulven i Agder var kjent fra i sommer
21. desember 2010

Ulven, som ble skutt i Oppsalbygda i Vest-Agder 8.desember, er den samme som har blitt påvist flere steder på Sørlandet siden august. Det viser ferske DNA-analyser.

Ulv fra øst påvist i Troms
14. desember 2010

DNA-analyser av ekskrementer viser at det er en hannulv fra Finland/Russland i Troms fylke. Immigranten fra øst ble sist sporet mandag i kommunene Balsfjord og Målselv.

Trolig helnorsk ulveflokk i Linnekleppen
10. desember 2010

Ferske DNA-analyser fra ekskrementer tyder på at ulveflokken i Linnekleppen-reviret i Østfold mest sannsynlig er helnorsk. I så fall vil det være første gang at det er påvist tre helnorske ulvekull med årsvalper innenfor yngleområdet for ulv.

Nye ulvevalper i Linnekleppen
7. desember 2010

Intensiv sporing har avdekket at det er født ulvevalper innenfor Linnekleppenreviret i Østfold i 2010. Til sammen er fem til seks ulver av ulik alder påvist delvis innenfor det samme reviret, som det ble født valper i for første gang i 2009.

Søker etter gaupefamilier
1. desember 2010

Har du sett gaupespor i snøen, og mistenker at det kan være to eller flere dyr i følge? Da vil Statens naturoppsyn (SNO) gjerne høre fra deg.

Økt satsing på overvåking
30. november 2010

Rovdata er en sentral aktør i arbeidet med å kartlegge og overvåke gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. Den nyetablerte enheten ble 30.november markert med et miniseminar på Rockheim i Trondheim.

Nytt ulvekull i Trysil
29. november 2010

Vinterens første sporing på snø viser at det er født et ulvekull i Slettåsreviret, som er nordvest i Trysil kommune. Så langt i år er det dermed dokumentert to ny ulvekull i Norge.

Flere ulver i Norge
12. november 2010

Ulvebestanden i Norge har vokst. Ferske bestandstall, som Høgskolen i Hedmark har utarbeidet på oppdrag fra Rovdata, viser at det i 2009 var mellom 33 og 39 ulver her i landet, mot 25 til 26 vinteren før.

Rekordmange jervekull i 2010
6. oktober 2010

Aldri før har det blitt registrert like mange hunnjerver med valpekull i Norge som i år. Det viser nye data, som blir rapportert av ROVDATA i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

123456789

Nyheter fra Rovdata