GO
Nyheter fra Rovdata
Rovdata og SNO har løst gammel ulvesak i Sogndal

Rovdata og SNO har løst gammel ulvesak i Sogndal

07.07.2021
I 2001 ble det meldt om skader på beitedyr i Sogndal og mistanken falt raskt mot ulv. Det ble gitt fellingstillatelse, men ingen klarte noen gang å finne dyret. Nå har Rovdata og Statens naturoppsyn ...  
 
Rovdata har undersøkt 204 døde rovdyr

Rovdata har undersøkt 204 døde rovdyr

05.07.2021
I løpet av det siste året har Rovdata mottatt og undersøkt 204 døde store rovdyr på laboratoriet i Trondheim. De fleste var mellom 0-4 år og ble skutt under jakt.   
 
Flere finske ulver kan komme til Norge

Flere finske ulver kan komme til Norge

17.06.2021
Ulvebestanden i Finland vokser og flere ulver etablerer seg vest i landet. Det kan være godt nytt for ulvene i Skandinavia som lider av innavl.   
 
Flere gaupefamilier i Skandinavia

Flere gaupefamilier i Skandinavia

15.06.2021
Det er i vinter estimert at det var 280 familiegrupper av gaupe i Norge og Sverige, som er en oppgang på 24 familiegrupper fra forrige vinter. Oppgangen har funnet sted i Sverige.   
 
Uendret antall familiegrupper av gaupe i Norge

Uendret antall familiegrupper av gaupe i Norge

03.06.2021
Det er i vinter påvist 67 familiegrupper i Norge, og det er på samme nivå som i fjor. Gaupebestanden ligger derfor også i år litt over det nasjonale bestandsmålet som Stortinget har bestemt.   
 
Ny leder for Fagrådet

Ny leder for Fagrådet

02.06.2021
Henrik Andrén ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar over som ny leder i Fagrådet for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt i Norge. Fagrådets rolle er å påse at rovviltovervåkingen i landet ...  
 
I underkant av 500 ulver i Norge og Sverige

I underkant av 500 ulver i Norge og Sverige

01.06.2021
Etter en bestandsnedgang over flere år, framfor alt i Sverige, har den skandinaviske ulvebestanden de siste par årene tatt seg opp igjen. I vinter var bestanden omtrent på samme nivå som i toppåret 2...  
 
Bestandsstatus for de fire store rovdyrene i Norge

Bestandsstatus for de fire store rovdyrene i Norge

19.05.2021
Rovdata har sendt sitt årlige brev til Miljødirektoratet som oppsummerer bestandsstatus for de store rovdyrene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge.   
 
Ulv i Norge over bestandsmålet

Ulv i Norge over bestandsmålet

18.05.2021
Det er i vinter påvist 12 ulvekull i Norge og grenserevir, hvorav 5 i helnorske revir og 7 i grenserevir mot Sverige. Ulvebestanden er derfor over det nasjonale bestandsmålet som Stortinget har beste...  
 
Høyeste antall hunnbjørner i Norge siden 2009

Høyeste antall hunnbjørner i Norge siden 2009

08.04.2021
I fjor ble det påvist 150 brunbjørner i Norge, og det er det høyeste antallet siden 2011. Det var også rekordmange hunnbjørner, og det har ikke blitt estimert flere bjørnekull i landet siden overvåki...  
 
Page 1 of 39First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last