Nyheter fra Rovdata
Stabilt for gaupa i Skandinavia

Stabilt for gaupa i Skandinavia

17.06.2019
257 familiegrupper av gaupe er påvist i Skandinavia i år. Det er en nedgang på fem familiegrupper sammenlignet med 2018.   
 
Liten nedgang i gaupebestanden

Liten nedgang i gaupebestanden

06.06.2019
Det er i vinter påvist både færre gauper og familiegrupper av gaupe i Norge, sammenlignet med forrige vinter.   
 
Ulvebestanden i Skandinavia går fortsatt ned

Ulvebestanden i Skandinavia går fortsatt ned

03.06.2019
Det er påvist færre ulver, ulveflokker, revirmarkerende par og valpekull i Skandinavia denne vinteren enn forrige vinter. Bestanden går ned i både Norge og Sverige.   
 
Bestandsstatus for de store rovdyrene i Norge

Bestandsstatus for de store rovdyrene i Norge

16.05.2019
Rovdata har i et brev til Miljødirektoratet oppsummert status for de fire store rovdyrene jerv, brunbjørn, ulv og gaupe i Norge.   
 
Færre ulver og ulvekull i Norge

Færre ulver og ulvekull i Norge

15.05.2019
Det er i vinter registrert en nedgang både i antall ulv og kull med ulvevalper i Norge, sammenlignet med toppåret i fjor.    
 
Ber folk på tur samle jervebæsj

Ber folk på tur samle jervebæsj

17.04.2019
Tradisjonen tro oppfordrer Rovdata folk på tur til å samle inn jervebæsj i påska. Prøver kan plukkes opp i plastposer og leveres til Statens naturoppsyn (SNO) i området.   
 
Bjørner med østlig opphav påvist i Sverige for første gang

Bjørner med østlig opphav påvist i Sverige for første gang

12.04.2019
Den skandinaviske bjørnebestanden er relativt robust og har god utveksling av individer og gener med nabobestandene. Dette fremgår i en ny studie som har undersøkt genetikk hos hannbjørner over store...  
 
God genflyt hos jerv i Skandinavia

God genflyt hos jerv i Skandinavia

09.04.2019
Jerven har ingen tydelige barrierer i Skandinavia og kan spre genene sine over store områder. Det viser en ny studie, hvor materiale fra om lag 1 700 jerver fra hele utbredelsesområdet i Fennoskandia...  
 
Her er årets jerveteller!

Her er årets jerveteller!

04.04.2019
Fram mot sommeren kan du følge med på hiregistreringen av jerv rundt omkring i landet i jervetelleren på www.rovdata.no .   
 
Oppgang i bjørnebestanden

Oppgang i bjørnebestanden

03.04.2019
Etter mange år med nedgang ble det i fjor registrert ti prosent flere bjørner i Norge, sammenlignet med året før. Størst økning er det i antall hunnbjørner.   
 
Side 1 av 33Første   Forrige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neste   Siste   
Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka