GO

Registrerte jervekull i 2022

Her kan du følge med på registrerte kull med jervevalper i Norge i 2022 etter hvert som de meldes inn av Statens naturoppsyn (SNO). Tabellen holdes løpende oppdatert under registreringsperioden.

Rovdata vil levere en samlet oversikt over verifiserte jervekull i Norge 1. oktober i år.

Det endelige resultatet kan skille seg fra tabellen under som følge av ytterligere arbeid i felt og kvalitetssikring av registreringsmaterialet.

Du kan lese mer om overvåkingen av jerv her.

Jerv i Norge overvåkes også ved hjelp av innsamling og DNA-analyser av prøver (bl.a. ekskrementer, hår og urin). Du finner resultater fra årets DNA-overvåking av jerv ved å følge denne lenken til Rovbase, som holdes løpende oppdatert.


49 jervekull er registrert så langt.
Region Dato Geografisk område Kommune Status
Region 1        
  21.3.2022 Sogn og Fjordane Luster Dokumentert
Region 2        
Region 3        
  25.7.2022 Oppland Lesja Dokumentert
  16.7.2022 Oppland Dovre Dokumentert
Region 4        
Region 5        
  20.5.2022 Hedmark Elverum Dokumentert
  8.4.2022 Hedmark Elverum Antatt
  6.4.2022 Hedmark Åsnes Dokumentert
  4.4.2022 Hedmark Elverum Antatt
  1.4.2022 Hedmark Engerdal Dokumentert
  23.3.2022 Hedmark Trysil Dokumentert
  22.3.2022 Hedmark Rendalen Dokumentert
  16.3.2022 Hedmark Stor-Elvdal Dokumentert
  16.3.2022 Hedmark Engerdal Dokumentert
  15.3.2022 Hedmark Rendalen Dokumentert
Region 6        
  12.7.2022 Trøndelag Tydal Antatt
  29.6.2022 Trøndelag Røyrvik Antatt
  17.6.2022 Trøndelag Selbu Dokumentert
  16.5.2022 Møre og Romsdal Molde Antatt
  5.5.2022 Trøndelag Høylandet Dokumentert
  4.5.2022 Møre og Romsdal Surnadal Dokumentert
  20.4.2022 Møre og Romsdal Rauma Antatt
  20.4.2022 Møre og Romsdal Molde Antatt
  20.4.2022 Trøndelag Snåsa Dokumentert
  14.4.2022 Trøndelag Høylandet Dokumentert
  8.4.2022 Trøndelag Oppdal Dokumentert
  5.4.2022 Trøndelag Snåsa Dokumentert
Region 7        
  27.6.2022 Nordland Sørfold Antatt
  27.6.2022 Nordland Fauske Dokumentert
  23.5.2022 Nordland Rana Dokumentert
  21.5.2022 Nordland Rana Dokumentert
  18.5.2022 Nordland Rana Dokumentert
  18.5.2022 Nordland Hemnes Dokumentert
  12.5.2022 Nordland Narvik Dokumentert
  28.4.2022 Nordland Hemnes Dokumentert
  21.4.2022 Nordland Rana Dokumentert
  16.4.2022 Nordland Grane Dokumentert
  7.4.2022 Nordland Vefsn Antatt
Region 8        
  8.8.2022 Troms Nordreisa Antatt
  27.7.2022 Troms Kvænangen Antatt
  25.7.2022 Troms Stordalen Antatt
  19.5.2022 Troms Målselv Dokumentert
  19.5.2022 Troms Bardu Dokumentert
  01.05.2022 Finnmark Karasjok Dokumentert
  28.4.2022 Finnmark Tana Dokumentert
  20.4.2022 Troms Nordreisa Dokumentert
  17.4.2022 Finnmark Sør-Varanger Dokumentert
  15.4.2022 Troms Storfjord Dokumentert
  14.4.2022 Finnmark Tana Dokumentert
  27.3.2022 Troms Kåfjord Dokumentert
  4.5.2022 Finnmark Karasjok Dokumentert

 

Rovviltregionene følger fylkesgrenser før fylkessammenslåing 1. januar 2020.

Region 1: Rogaland, tidligere Sogn og Fjordane og Hordaland (nå Vestland fylke), og tidligere Vest-Agder (nå del av Agder fylke)
Region 2: Tidligere Aust-Agder fylke (nå del av Agder), tidligere Telemark og Vestfold (nå Telemark og Vestfold fylke), samt tidligere Buskerud (nå del av Viken)
Region 3: Oppland (nå del av Innlandet fylke)
Region 4: Oslo og tidligere Østfold og Akershus (Nå del av Viken fylke) 
Region 5: Hedmark (nå del av Innlandet fylke)
Region 6: Møre og Romsdal og Trøndelag
Region 7: Nordland
Region 8: Troms og Finnmark