GO

Registrerte jervekull i 2021

Her kan du følge med på registrerte kull med jervevalper i Norge i 2021 etter hvert som de meldes inn av Statens naturoppsyn (SNO). Tabellen holdes løpende oppdatert under registreringsperioden.

Rovdata vil levere en samlet oversikt over verifiserte jervekull i Norge 1. oktober i år.

Det endelige resultatet kan skille seg fra tabellen under som følge av ytterligere arbeid i felt og kvalitetssikring av registreringsmaterialet.

Du kan lese mer om overvåkingen av jerv her.

Jerv i Norge overvåkes også ved hjelp av innsamling og DNA-analyser av prøver (bl.a. ekskrementer, hår og urin). Du finner resultater fra årets DNA-overvåking av jerv ved å følge denne lenken til Rovbase, som holdes løpende oppdatert.


15 jervekull er registrert så langt.
Region Dato Geografisk område Kommune Status
Region 1        
Region 2        
Region 3        
  11.4.2021 Oppland Skjåk Antatt
  6.4.2021 Oppland Sør-Fron Antatt
  31.3.2021 Oppland Ringebu Dokumentert
  9.3.2021 Oppland Skjåk Dokumentert
Region 4        
Region 5        
  6.4.2021 Hedmark Stor-Elvdal Antatt
  31.3.2021 Hedmark Åmot Antatt
  24.3.2021 Hedmark Engerdal Dokumentert
  10.3.2021 Hedmark Stor-Elvdal Dokumentert
  8.3.2021 Hedmark Åmot Dokumentert
  7.3.2021 Hedmark Åsnes Dokumentert
  12.2.2021 Hedmark Rendalen Dokumentert
Region 6        
         
Region 7        
  11.4.2021 Nordland Narvik Dokumentert
Region 8        
  9.4.2021 Troms Nordreisa Dokumentert
  8.4.2021 Troms Kåfjord Antatt
  9.3.2021 Finnmark Karasjok Dokumentert

 

Rovviltregionene følger fylkesgrenser før fylkessammenslåing 1. januar 2020.

Region 1: Rogaland, tidligere Sogn og Fjordane og Hordaland (nå Vestland fylke), og tidligere Vest-Agder (nå del av Agder fylke)
Region 2: Tidligere Aust-Agder fylke (nå del av Agder), tidligere Telemark og Vestfold (nå Telemark og Vestfold fylke), samt tidligere Buskerud (nå del av Viken)
Region 3: Oppland (nå del av Innlandet fylke)
Region 4: Oslo og tidligere Østfold og Akershus (Nå del av Viken fylke) 
Region 5: Hedmark (nå del av Innlandet fylke)
Region 6: Møre og Romsdal og Trøndelag
Region 7: Nordland
Region 8: Troms og Finnmark