GO

Registrerte jervekull i 2024

Her kan du følge med på registrerte kull med jervevalper i Norge i 2024 etter hvert som de meldes inn av Statens naturoppsyn (SNO). Tabellen holdes løpende oppdatert under registreringsperioden.

Rovdata vil levere en samlet oversikt over verifiserte jervekull i Norge 1. oktober i år.

Det endelige resultatet kan skille seg fra tabellen under som følge av ytterligere arbeid i felt og kvalitetssikring av registreringsmaterialet.

Du kan lese mer om overvåkingen av jerv her.

Jerv i Norge overvåkes også ved hjelp av innsamling og DNA-analyser av prøver (bl.a. ekskrementer, hår og urin). Du finner resultater fra årets DNA-overvåking av jerv ved å følge denne lenken til Rovbase, som holdes løpende oppdatert.


21 jervekull er registrert så langt.
Region Dato Geografisk område Kommune Status
Region 1        
         
Region 2        
Region 3        
  16.4.2024 Oppland Nord Fron Dokumentert
  8.4.2024 Oppland Ringebu Dokumentert
  1.4.2024 Oppland Skjåk Antatt
Region 4        
Region 5        
  7.4.2024 Hedmark Stor-Elvdal Dokumentert
  24.3.2024 Hedmark Elverum Dokumentert
  22.3.2024 Hedmark Rendalen Dokumentert
  22.3.2024 Hedmark Rendalen Dokumentert
  17.3.2024 Hedmark Engerdal Dokumentert
  13.3.2024 Hedmark Åsnes Dokumentert
  9.3.2024 Hedmark Åmot Dokumentert
  8.3.2024 Hedmark Åsnes Dokumentert
Region 6        
  10.4.2024 Trøndelag Røros Antatt
  6.4.2024 Trøndelag Grong Dokumentert
  3.4.2024 Trøndelag Røyrvik Dokumentert
  25.3.2024 Trøndelag Meråker Dokumentert
  19.3.2024 Trøndelag Høylandet Dokumentert
Region 7        
  16.4.2024 Nordland Saltdal Dokumentert
  10.4.2024 Nordland Vefsn Dokumentert
  9.3.2024 Nordland Narvik Dokumentert
Region 8        
  18.4.24 Finnmark Tana Dokumentert
  22.3.24 Troms Nordreisa Dokumentert

 

Rovviltregionene følger i hovedtrekk tidligere fylkesgrenser før fylkessammenslåing 1. januar 2020. 

Region 1: Rogaland, Sogn og Fjordane, Hordaland og Vest-Agder
Region 2: Aust-Agder, Telemark,  Vestfold og Buskerud
Region 3: Oppland 
Region 4: Oslo, Østfold og Akershus
Region 5: Hedmark
Region 6: Møre og Romsdal og Trøndelag
Region 7: Nordland
Region 8: Troms og Finnmark

Se rovviltforskriftens § 4 for en detaljert oversikt over definisjonen av rovviltregionene. Forskrift om forvaltning av rovvilt - Lovdata (lenke)