GO

Spor og sportegn - Ulv

Ulvespor

Ulvespor

CC BY 4.0 Sigrid Skoglund/Norsk institutt for naturforskning
Ulvespor

Ulvespor

Foto:Einar Kolden
Ulvespor

Ulvespor

Foto:Einar Kolden

På sporet av ulv med SNO

Sporavtrykk

Sporavtrykk

Foto: Erling Maartmann
Sporrekke tre ulver

Sporrekke tre ulver

Foto: Erling Maartmann
Urinmarkering ulv

Urinmarkering ulv

Foto: Erling Maartmann

Beskrivelse:

Fire tær i symmetrisk figur.
Framfot: Lengde 9,5-12 centimeter, Bredde 9,0 til 11 centimeter
Bakfot: Lengde 8,5-11 centimeter, Bredde 7,5-9 centimeter

Sporrekke: Rettlinjet og målbevisst. Ulvene beveger seg mest i trav, og i løssnø går ulveflokkene som regel i hverandres fotspor.

Sportegn etter rev, gaupe og hund kan feiltolkes som ulv, og det er ikke mulig ut fra poteavtrykk alene med sikkerhet å skille ulv og hund. Hundens travspor har imidlertid som regel kortere skrittavstand. Hunden er også mer bredbent og vandrer mindre målrettet og vimser mye i terrenget.

Ulvens ekskrementer er 2,5 til 3 centimeter tykke og pølseformet. De inneholder ofte beinfragmenter.

 

Kilde: Landa, A. 1999. Spor og sportegn, Et hefte til hjelp i bestemmelse av store rovdyr. NINA, NIKU
Spor og sportegn