GO

Jerv

Jerv - Foto Petter Kaald

Foto: Petter Kaald/Statens naturoppsyn

Jerven (Gulo gulo) er det største mårdyret i Norge og vi finner den først og fremst i fjellområdene langs grensen mot Sverige og Finland, fra Hedmark og nordover. Den lever også i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, konsentrert rundt Snøhetta på Dovrefjell.

Arten lever nord i Europa, samt i Asia og Nord-Amerika.  Den har status som sterkt truet på Norsk rødliste for arter 2021.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av arten i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.

 

Mer om jerv
Nyheter
Se også