GO

Fakta om ulv

Ulven er det største medlemmet av hundefamilien og kan være vanskelig å skille fra enkelte hunderaser. I Skandinavia lever den i adskilte revirer og spiser for det meste elg.

Ulv fotografert i Åsnes kommune i mai 2019. Foto: Viltkamera.nina.no

Ei voksen ulvetispe i Skandinavia veier i snitt 35-40 kilo og en hann cirka 50 kilo. Halen er forholdsvis rett og henger ofte ned. Om vinteren er fargen på pelsen som regel grå eller grågul, mens den om sommeren skifter mot mer grågult og rødbrunt. 

Til forskjell fra hunder er ulvens hode påfallende massivt og kroppen virker smalere og mer høyreist.

Elg på menyen 

Ulven er spesialist på å jakte og fange store klovdyr. Ved å jakte i par og flokk tar den store byttedyr, som elg. I Skandinavia utgjør elg mer enn 95 prosent av dietten og et par eller en flokk tar i gjennomsnitt mer enn 100 elg per år.

Andre byttedyr står også på menyen. I områder med mye rådyr kan disse utgjøre en stor del av dietten. Ulven spiser også småvilt, som bever, grevling, hare og skogsfugl, samt smågnagere. Den kan også ta sau og tamrein, der dette er tilgjengelig. I mer sjeldne tilfeller tar den også hjort, villrein og storfe.

Lever i flokk 

Ulven er en sosial dyreart, som lever i adskilte territorier. Det er lite overlapping mellom revir, som markeres med duftstoffer fra urin, ekskrementer og poter og med lyd ved uling.

Revirene i Skandinavia er cirka 500 til 2 000 kvadratkilometer store, og flokkene som lever her kan variere fra tre til mer enn ti individer, som er i slekt.

Ulvene blir normalt kjønnsmodne i sin andre vinter, når de nærmer seg toårsalderen. I Skandinavia er det som regel bare lederparet som får valper. Paringstiden er fra februar til mars og valpene blir født i månedsskiftet april-mai, omtrent 63 dager etter parring.

Kan vandre langt 

Unge ulver forlater vanligvis flokken når de er ett år gamle, de vandrer enkeltvis og som oftest skjer utvandringen på våren, forsommeren eller høsten. De kan vandre svært langt fra reviret hvor de ble født, og kan i prinsippet dukke opp hvor som helst i Norge. Ulv født og radiomerket i Hedmark har vandret helt til Finnmark, Finland og Russland.