GO

 

Her er status for de største rovdyrene i Norge
22. mai 2024

Rovdata oppsummerer årlig bestandsstatus for de fire store rovdyrene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge i et brev til Miljødirektoratet.

Vinterens rovdyrovervåking er i gang!
27. oktober 2023

Snøen har ankommet flere steder i landet. Det betyr at det igjen er mulig å spore gaupe og ulv. Du kan bidra i rovdyrovervåkingen ved å melde fra om observasjoner eller funn av skit og hår til en lokal rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO).

Flere gaupefamilier i Skandinavia
19. juni 2023

Det er også i år påvist en økning i antall familiegrupper av gaupe i Skandinavia, sammenlignet med året før. Oppgangen fra i fjor har skjedd i Norge, mens bestanden er omtrent uendret i Sverige.

Gaupebestanden har økt
7. juni 2023

Det er i vinter påvist 71,5 familiegrupper av gaupe i Norge. Det er en oppgang på 13 familiegrupper fra i fjor, og gaupebestanden ligger nå over det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper som Stortinget har bestemt.

Så mange rovdyrkull ble påvist i fjor
16. mai 2023

Rovdata har sendt sitt årlige brev til Miljødirektoratet som oppsummerer bestandsstatus for gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge.

Den skandinaviske gaupebestanden øker
20. juni 2022

Basert på vinterens gaupeovervåking er det estimert at det var 305 familiegrupper av gaupe i Norge og Sverige før jakt i 2022. Det er en oppgang på 25 familiegrupper fra forrige vinter, men det er store regionale forskjeller. 

Nedgang i gaupebestanden i Norge
9. juni 2022

Det er i vinter påvist 58,5 familiegrupper i Norge. Det er færre enn i fjor, og gaupebestanden ligger nå under det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper som Stortinget har bestemt.

Flere gaupefamilier i Skandinavia
15. juni 2021

Det er i vinter estimert at det var 280 familiegrupper av gaupe i Norge og Sverige, som er en oppgang på 24 familiegrupper fra forrige vinter. Oppgangen har funnet sted i Sverige.

Uendret antall familiegrupper av gaupe i Norge
3. juni 2021

Det er i vinter påvist 67 familiegrupper i Norge, og det er på samme nivå som i fjor. Gaupebestanden ligger derfor også i år litt over det nasjonale bestandsmålet som Stortinget har bestemt.

Bestandsstatus for de fire store rovdyrene i Norge
19. mai 2021

Rovdata har sendt sitt årlige brev til Miljødirektoratet som oppsummerer bestandsstatus for de store rovdyrene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge.

DNA er et genialt verktøy i rovviltovervåkingen
4. februar 2021

DNA er mye diskutert i rovviltdebatten i Norge. Rovdata har derfor lansert en ny film og nettside som forklarer hvordan vi bruker DNA til å overvåke de store rovdyrene og kongeørn i landet.

Rovdata markerer 10 år med rovviltovervåking
21. desember 2020

Det er gått ti år siden Rovdata ble lansert 30. november 2010 med et fagseminar på Rockheim i Trondheim. Målet var å styrke rovviltovervåkingen i Norge. Siden den gang har vi jobbet for å levere presise bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge.

Du kan dele rovdyrspor i Skandobs
20. oktober 2020

Nå som snøen har meldt sin ankomst flere steder i landet blir det enklere å oppdage spor etter de store rovdyrene. Husk da å ha Skandobs-appen klar på din mobiltelefon!

Gauper tok «selfie» med viltkamera
2. oktober 2020

Se det unike bildet av to voksne gauper som tilsynelatende poserer foran et viltkamera i Saltdal i Nordland. 

Stabil skandinavisk gaupebestand
15. juni 2020

Det er i år registrert omtrent like mange familiegrupper av gaupe i Skandinavia som i fjor. Bestanden består av cirka 1500 gauper.

Gaupebestanden er over bestandsmålet
4. juni 2020

For første gang på åtte år ligger den norske gaupebestanden over det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper, viser en ny rapport fra Rovdata.

Her er status for de fire store rovdyrene i Norge
19. mai 2020

I et brev til Miljødirektoratet oppsummerer Rovdata hvor mange ungekull som ble født av de fire store rovdyrene i Norge i 2019. 

Har du sett flere gauper i lag?
21. februar 2020

Vinterens registreringssesong på gaupe går mot slutten, men du har fortsatt over ei uke på deg til å melde fra om observasjoner av gaupefamilier til Statens naturoppsyn (SNO).

Nå kan du endre dine observasjoner i Skandobs
15. januar 2020

Skandobs har vært gjennom nok en oppdatering og nå kan rapportørene selv endre og slette egne observasjoner.

Vil ha tips om familiegrupper av gaupe
11. desember 2019

Har du sett flere gauper i lag? Da håper Rovdata at du tar kontakt med Statens naturoppsyn (SNO) i området så raskt som mulig. Den årlige registreringen av familiegrupper av gaupe over hele landet er i gang.

Skandobs har blitt raskere!
30. oktober 2019

Rovdata og Naturvårdsverket jobber kontinuerlig for å utvikle det skandinaviske rapportsystemet for store rovdyr – Skandobs. Nå har det blitt mye enklere og raskere å søke fram rovdyrobservasjoner i kartløsningen.

Rovdata og NINA kommer til Elverum
8. august 2019

Rovdata og NINA deltar også i år på De nordiske jakt- og fiskedager på Elverum. Dere finner oss i Stabbursgata fra fredag morgen.

Stabilt for gaupa i Skandinavia
17. juni 2019

257 familiegrupper av gaupe er påvist i Skandinavia i år. Det er en nedgang på fem familiegrupper sammenlignet med 2018.

Liten nedgang i gaupebestanden
6. juni 2019

Det er i vinter påvist både færre gauper og familiegrupper av gaupe i Norge, sammenlignet med forrige vinter.

Bestandsstatus for de store rovdyrene i Norge
16. mai 2019

Rovdata har i et brev til Miljødirektoratet oppsummert status for de fire store rovdyrene jerv, brunbjørn, ulv og gaupe i Norge.

Ønsker tips om gaupespor
7. januar 2019

Ser du spor etter gaupe i snøen, ber Rovdata deg om å tipse Statens naturoppsyn (SNO) så snart som mulig. Observasjonene er viktige i arbeidet med å overvåke arten.

Stabil gaupebestand i Skandinavia
15. juni 2018

Det er påvist 262 familiegrupper av gaupe i Skandinavia i år. Det er omtrent samme antall som i fjor.

Under bestandsmålet
1. juni 2018

Gaupebestanden i Norge øker, men ligger for sjette året på rad under det nasjonale bestandsmålet, viser en ny rapport fra Rovdata.

Så mange rovdyrkull ble påvist
16. mai 2018

Rovdata har sendt det årlige brevet til Miljødirektoratet med en oversikt over antall ungekull med gaupe, jerv, brunbjørn og ulv som er påvist i Norge. Vi gir deg her et sammendrag av resultatene. 

Meld fra om store rovdyr
1. desember 2017

Du kan bidra i registreringen av ulv og familiegrupper av gaupe i vinter. Observasjoner kan meldes direkte på telefon til Statens naturoppsyn (SNO) eller via Skandobs.

Små endringer i gaupebestanden
15. juni 2017

Det er i vinterens registreringssesong påvist 261 familiegrupper av gaupe i Skandinavia. Dette er en nedgang på cirka fem prosent fra året før.

Noen flere gaupefamilier i Norge
1. juni 2017

Det er i vinter påvist 55,5 familiegrupper av gaupe i landet, og dette er en liten oppgang på 3,5 familiegrupper fra i fjor.

Så mange rovdyrkull ble født
16. mai 2017

Rovdata har rapportert til Miljødirektoratet hvor mange kull med store rovdyr som ble påvist i Norge i fjor.

Meld fra om rovdyr i påska
11. april 2017

Gjør som over 23 000 andre og registrer deg i Skandobs. Du kan dele observasjoner av både gaupe, jerv, brunbjørn og ulv via app og internett i påskeferien.

Vil høre om gaupefamilier fra deg
19. januar 2017

Hvis du ser flere gauper eller gaupespor i lag, så oppfordrer Rovdata deg om å snarest ta kontakt med Statens naturoppsyn (SNO) i området. Innmeldte observasjoner av familiegrupper av gaupe er viktig i overvåkingen av arten.

Over 20 000 brukere av Skandobs!
13. januar 2017

Stadig flere vil dele observasjoner av de store rovdyrene i Norge og Sverige. Det er nå i overkant av 20 000 registrerte brukere av rapportsystemet Skandobs, og veksten er klart størst i Sverige.

Gode forhold for sporing av rovdyr
8. november 2016

Har du lyst til å bidra i overvåkingen av de store rovdyrene? Det er nå fine snøforhold flere steder i landet til sporing av artene. Du kan enkelt melde fra om rovdyrobservasjoner via Skandobsappen!

Flere gauper i Skandinavia
22. september 2016

Den norske gaupebestanden har gått ned, men betydelig flere registrerte familiegrupper av gaupe i Sverige sender den skandinaviske bestanden opp med 18 prosent. Det viser tall fra overvåkinga i vinter.

Del dine rovdyrobservasjoner i sommer
1. august 2016

Skal du ut på tur i naturen i sommer anbefaler Rovdata at du har Skandobs-appen klar på mobiltelefonen. Både gaupe, jerv, brunbjørn og ulv er aktive i sommermånedene, og du kan enkelt dele observasjoner av artene i Skandobs.

Gaupebestanden har gått ned
8. juli 2016

Det er i vinter påvist 52 familiegrupper av gaupe i landet, og det er en nedgang på 14 prosent fra i fjor. Bestanden var før jakta i år under bestandsmålet på landsbasis og vi må tilbake til 2004 for å finne et år med færre påviste familiegrupper.

Så mange rovdyrkull ble påvist i Norge
27. mai 2016

Rovdata har levert en bestandoversikt på artene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv til Miljødirektoratet. Hovedfokus i rapporteringen er på hvor mange ungekull av de ulike artene som er født i Norge.

På sporet av rovdyr i påska?
23. mars 2016

Ha Skandobs-appen klar på din mobiltelefon når du legger ut på påsketur, så kan du delta i overvåkingen av de store rovdyrene.

Har testet overvåking av gaupe med viltkamera
6. januar 2016

Når snøen uteblir kan viltkameraer være en god metode for å registrere gauper i Norge. Det viser en ny forskningsrapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). 

Rovdata har oppgradert nettsidene!
17. desember 2015

Vi har lagt om på våre nettsider for at de skal fungere optimalt på PC, mobil og nettbrett. Det er også lagt inn noen nye tjenester og vi har forbedret brukervennligheten ytterligere for alle besøkende.

Har du sett flere gauper i lag?
10. desember 2015

Rovdata oppfordrer alle som observerer flere gauper som går sammen til å melde fra til Statens naturoppsyn (SNO) i området.

Ser du rovdyr i sommer?
28. juli 2015

Møter du gaupe, jerv, brunbjørn eller ulv i sommer, eller kommer over spor etter disse artene, så pass på å ha Skandobs-appen klar på mobiltelefonen din, oppfordrer Rovdata. Da kan du kjapt og enkelt dele observasjoner av de store rovdyrene eller av sportegn etter dem.

Kjente bjørner og jerv med halsbyll
14. juli 2015

Rovdata har mottatt og undersøkt 239 døde rovdyr fra hele landet det siste året. Blant dem var fire eldre bjørner som er påvist av overvåkingen over mange år og ei jervetispe med en knyttnevestor byll på halsen.

Flere gauper i Skandinavia
3. juli 2015

Det er beregnet at det var 232 og ei halv familiegruppe av gaupe i Skandinavia i vinter, hvor den halve deles med Finland. Gaupebestanden har økt i både Norge og Sverige siden i fjor, og tilsvarte før jakt i år i underkant av 1400 dyr.

Oppgang i gaupebestanden
15. juni 2015

Det er under vinterens registrering av gaupe i Norge påvist 60 og en halv gaupefamilier, hvor den halve deles med Sverige. Dette er sju flere gaupefamilier i Norge enn i fjor, men bestanden er fortsatt under det nasjonale bestandsmålet.

Så mange store rovdyr ble født i Norge
13. mai 2015

Rovdata har sendt en samlet oversikt over bestandsstatus for artene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge til Miljødirektoratet.

123

Nyheter fra Rovdata