GO

 

Del dine rovdyrobservasjoner i sommer

Skal du ut på tur i naturen i sommer anbefaler Rovdata at du har Skandobs-appen klar på mobiltelefonen. Både gaupe, jerv, brunbjørn og ulv er aktive i sommermånedene, og du kan enkelt dele observasjoner av artene i Skandobs.

Del dine rovdyrobservasjoner i sommer
Bjørnebinne med to unger i Pasvik, Finnmark i juni 1994. Foto © Arne Nævra/Rovdata

Skandobs er et felles rapporteringssystem for store rovdyr i Norge og Sverige, og har så langt nesten 18 000 registrerte brukere.

– Det er omtrent 10 500 rapportører i Sverige og 7300 i Norge og til sammen har de delt cirka 11 400 observasjoner. De deler observasjoner av både dyr, spor og andre sportegn og man finner mange interessante bilder i Skandobs, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Oppfordrer folk til å dele

Bidrag fra publikum er en viktig kilde til informasjon i overvåkingen av de store rovdyrene i Skandinavia, og Rovdata oppfordrer derfor alle til å bidra.

– Hvis du gjør en observasjon av de store rovdyrene, så legg den gjerne inn i Skandobs. Viktige observasjoner for bestandsovervåkingen vil bli fulgt opp av feltpersonell fra Statens naturoppsyn (SNO) og bidrar til å danne gode oversikter over de store rovdyrene i landet, forteller Kindberg.

– Presise bestandstall er avgjørende for en ansvarlig og god forvaltning av artene i Norge, utdyper han.

Analyserer skitprøver

Siden Stortinget har fastslått bestandsmål basert på antall årlige ungekull, er overvåkingen spesielt rettet mot å registrere familiegrupper av gaupe (ei hunngaupe med en eller flere årsunger), samt årets jervekull og ulvekull. Det pågår også en innsamling av hår- og skitprøver for DNA-analyser på artene bjørn, jerv og ulv.

– Prøver kan leveres til nærmeste rovviltkontakt i SNO, som vil vurdere den, luke ut åpenbare feilprøver, og sende resten inn til DNA-analyser. Fungerende resultater fra DNA-analysene vil bli lagt i Rovbase, sier Kindberg.

Slik bruker du Skandobs

Du kan velge om du vil dele observasjoner av de store rovdyrene via Skandobs-appen eller vente til du kommer hjem og registrere den på www.skandobs.no. Skandobs-appen tar i bruk din smarttelefons kamera og GPS, og gjør det enkelt å publisere presise data. Alle observasjonene havner uansett til slutt i rapportsystemet Skandobs på internett, som er felles med Sverige. Her kan du også følge med på hvilke observasjoner som andre gjør i sommer.

– Tar du bilde av spor, må du huske på å få noe med på bildet som gir informasjon om sporets størrelse. En fyrstikkeske fungerer for eksempel fint, sier Kindberg.

For at det skal være mulig å gjøre nærmere feltundersøkelser av viktige observasjoner er det avgjørende at de blir meldt inn så fort som mulig. Gjerne også på telefon til nærmeste rovviltkontakt i SNO. Du finner en oversikt over lokale rovviltkontakter i SNO her.

Les mer om hvordan du tar i bruk Skandobs-appen her.

Har samlet sporinformasjon

Siden rovdyrene er relativt få, lever spredt over store deler av landet og er sky for mennesker, er det liten sannsynlighet for at du møter på noen av dem. Da er det størst sjanse for å finne spor og andre sportegn. Rovdata har samlet informasjon og bilder som kan være til hjelp. Lær mer om spor og andre sportegn her:

Gaupe

Jerv

Brunbjørn

Ulv

Vi ønsker deg en fortsatt god sommer!

Fakta om Skandobs:

  • Skandobs er et felles nettsted for rapportering av observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge og Sverige.
  • Målet med rapportsystemet er at alle som ønsker det skal kunne delta i kartleggingen og overvåkingen av de store rovdyrene.
  • Du kan legge inn dine synsobservasjoner av artene, eller av spor og andre sportegn som de har etterlatt seg, i systemet.
  • Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for å følge opp og vurdere observasjoner av rovvilt i Norge, og Länsstyrelsene har ansvaret i Sverige.
  • Rovdata kvalitetssikrer det norske materialet og leverer overvåkingsdata og bestandstall for gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge til forvaltning, media og publikum.
  • Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Kontaktpersoner i Rovdata:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata