GO

Spor og sportegn - Gaupe

Gaupespor

Gaupespor

CC BY 4.0 Sigrid Skoglund/Norsk institutt for naturforskning
Gaupespor

Gaupespor

Foto: Knut Brenne
Gaupespor

Gaupespor

Foto: Øyvind Hermansen
Gaupespor

Gaupespor

Foto: Thordur Knudsen
Gaupespor

Gaupespor

Gaupespor Foto: Rein Arne Golf
Gaupespor

Gaupespor

Gaupespor. Foto: Rein Arne Golf
Sporløype

Sporløype

Sporløype etter gaupe. Foto: Rein Arne Golf

Beskrivelse:

Fotavtrykkene viser fire tær, likner forstørrede kattepoter og skilles fra hundedyr ved at gaupa har mer asymmetri på de to fremste tærne. Den har vanligvis ikke kloavtrykk.
Framfot: Lengde 6,3-11 centimeter, Bredde 5,5-13 centimeter
Bakfot: Lengde 5,5-10 centimeter, Bredde 6-12 centimeter

I løs snø synes ofte hasemerker etter bakfot, og det er det er mye luft mellom tåputene.

Sporrekke: Gaupa beveger seg mest i skrittgang, men trav er også vanlig. Sporene går målbevisst i terrenget. Kloavtrykk vises helst når gaupa går i bratte motbakker og andre steder hvor den har behov for å få godt feste i underlaget. I løs snø der gaupa spriker med tærne for å bære vises også avtrykk etter klør.

Det kan være utfordrende å skille gaupespor og ulvespor i snø når poteavtrykkene er utydelige. Gaupa kan bevege seg like rettlinjet og målbevisst i terrenget som ulv, men ofte vil gaupesporene ha avtrykk av bakfotens hase. Gaupa er heller ikke så tung som ulven og bærer derfor lettere i løs snø.
Kloavtrykkene til gaupa viser lange, sylkvasse og krumme klør på 4 centimeter. Den beveger seg oftest i gang og har kortere skrittlengde enn ulv.

Kilde: Landa, A. 1999. Spor og sportegn, Et hefte til hjelp i bestemmelse av store rovdyr. NINA, NIKU

Spor og sportegn