GO

Spor og sportegn - Jerv

Jervespor

Jervespor

CC BY 4.0 Sigrid Skoglund/Norsk institutt for naturforskning
Jervespor

Jervespor

Foto: Einar Fortun
Jervespor

Jervespor

Foto: Einar Fortun
Jervespor

Jervespor

Foto: Einar Fortun
Jervespor

Jervespor

Foto: Ingolf Røtvei

Overvåkingen av jerv i Norge

Jerven i Norge blir overvåket ved å telle hvor mange jervekull som blir født hvert år og ved å analysere DNA som er samlet inn i felt. I denne filmsnutten får du et innblikk i hvordan denne overvåkingen foregår. © Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Beskrivelse:

Fotavtrykk med normalt fem tær. På hardt underlag vises ofte bare de fire forreste tærne. Som regel vises tydelig avtrykk etter forfotsputen. Hannene har større poter enn hunnene.
Framfot: Lengde 9-18 centimeter, Bredde 7-14 centimeter.
Bakfot: Lengde 8-12 centimeter, Bredde 6-14 centimeter.

Sporrekke: Galopp er mest vanlig for jerv, og den beveger seg målbevisst i terrenget.

Sporavtrykket blir forvekslet med flere arter, som grevling, bjørn og hare. Grevlingen sporavtrykk er imidlertid betydelig mindre, med lengre klør og er ikke så avrundet foran som hos jerven. Grevlingen går ofte også i skrittgang.

Bjørnens sporavtrykk er større enn jervens og sporrekken har mer skreving enn hos jerven. Jervens tær og klær står i en halvsirkel, mens bjørnens tær er plassert mer på linje, som hos mennesker.

Til forskjell fra jerven beveger haren seg nesten alltid i sprang, og bakføttene setter større avtrykk enn framføttene. Harens avtrykk viser fire tær i motsetning til jervens fem, og avtrykk av harens framføtter står ofte skrått ut til sidene.

Kilde: Landa, A. 1999. Spor og sportegn, Et hefte til hjelp i bestemmelse av store rovdyr. NINA, NIKU
Spor og sportegn