GO
Kart over ulverevir vinteren 2021/2022

Utbredelse av helnorske og svensk-norske ulverevir som foreløpig er kartlagt pr. 31. mars vinteren 2021-2022. De oppgitte revirgrensene er foreløpige minimumsgrenser og tykk ytterkant angir revir hvor minst én voksen revirmarkerende ulv hadde GPS-sender i registreringsperioden.

Ulverevir i Norge
Ulveteller

Individer registrert fra DNA sommeren 2022

Oppdateres fortløpende fra 1. mai til 30. september. Sist oppdatert: 28.06.2022

Se ulver registrert vinteren 2021-2022

Totalt registrerte individer:

Registrert fra DNA Kjønn Revir Sosial status Føderevir Kommentar
V1051+ Hann På vandring(?) Kymmen Skadefelling 1. juni Fyresdal kommune
V1049+ Tispe På vandring(?) Kymmen Skadefelling 3. mai Ringebu kommune
V1048+ Hann På vandring(?) Kymmen Skadefelling 3. mai Løten kommune
V1043+ Hann På vandring(?) Borgvik Lisensfelling 5. april Rendalen kommune
V572 Tispe Østmarka Ledertispe Østmarka
V935 Hann På vandring(?) Boksjø Registrert fra DNA 28. mai i Stange kommune
V988 Hann Setten Eldre avkom Setten
V862 Hann Setten Lederhann Finskrussisk immigrant