GO

 

Ny leder for Fagrådet
2. juni 2021

Henrik Andrén ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar over som ny leder i Fagrådet for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt i Norge. Fagrådets rolle er å påse at rovviltovervåkingen i landet er best mulig.

Rovdata har oppgradert nettsidene!
17. desember 2015

Vi har lagt om på våre nettsider for at de skal fungere optimalt på PC, mobil og nettbrett. Det er også lagt inn noen nye tjenester og vi har forbedret brukervennligheten ytterligere for alle besøkende.

Skal gi råd til rovdyrovervåkingen
10. november 2015

Klima- og miljødepartementet (KLD) har oppnevnt eksperter til fagrådet for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt for perioden 2015-2019.

Anbefaler mer rovdyrsamarbeid
27. mars 2015

Felles metodikk for overvåking av kongeørn i Norge og Sverige, og kanskje også Finland, er blant anbefalingene fra Fagrådet, som møttes på Arlanda denne uka.

Overtar som ny leder i Rovdata
18. mars 2015

Jonas Kindberg er ansatt som ny leder for Rovdata. Fra august i år skal han lede Rovdatas arbeid med å fremskaffe nøyaktige bestandstall og oversikter over de fire store rovdyrene og kongeørn i Norge.

Norge og Sverige samarbeider om bjørn og ulv
18. april 2013 To arbeidsgrupper har startet arbeidet med å forbedre og samordne overvåkingsmetodene på brunbjørn og ulv i Norge og Sverige. Målet er en bedre oversikt over bestandene uavhengig av landegrensene.
Nytt rapportsystem for store rovdyr - Skandobs
18. februar 2013 Nå kan du dele dine observasjoner av de største rovdyrene med svenskene og se hvilke observasjoner som blir gjort av våre naboer i øst. Rovdata og Naturvårdsverket i Sverige lanserer i dag det nye rapportsystemet Skandobs.
Anbefaler tettere rovviltsamarbeid
28. desember 2012 Ekspertene i Fagrådet anbefaler en samordning av overvåkingen av gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge og Sverige. Overvåkingen bør også samordnes med Finland og Russland, råder ekspertene.
Rovdata-appen er lansert!
9. mars 2012 Nå kan du laste ned vår nye app gratis fra App Store eller Google Play (tidligere Android Market) med din mobiltelefon.
Styrker overvåkingen av store rovdyr
6. oktober 2011 Regjeringen gir to millioner kroner ekstra til Rovdata i statsbudsjettet for 2012, som ble lagt fram i dag.
Her er de eldste rovdyrene
1. juli 2011

Rovdata har undersøkt alle døde rovdyr som ble sendt inn til oss av jegere det siste året. Nå får du blant annet vite hvor gamle dyrene var da de ble felt. 

Færre gauper i Norge
18. mai 2011

Det har vært en nedgang i gaupebestanden i Norge fra i fjor til i år, viser en fersk rapport fra Rovdata. 

Kongen av Dovrefjell
2. mai 2011

I nesten ti år har hannjerven «Individ 90» levd i området i og rundt Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Til sammen har han lagt et leveområde på minst 1 200 kvadratkilometer i tre fylker under sine føtter.

Fant intakte ulvepar
18. april 2011

Flere av foreldreulvene, som fikk valper i de tre helnorske revirene Slettås, Kynna og Linnekleppen i fjor sommer, er nå funnet. Det kan overvåkingen slå fast etter å ha analysert DNA fra innsamlede hår og ekskrementer.

Hannbjørn gikk nesten 30 mil
7. april 2011

Overvåkinga av brunbjørn i Norge har avdekket at en hannbjørn, også kalt ST10, tilbakela nesten 300 kilometer mens den var ute av hiet i 2009 og 2010.

Stabil bjørnebestand i Norge
4. april 2011

DNA-analyser av innsamlede ekskrementer og hår viser at det var omtrent like mange brunbjørn i Norge i 2010 som i 2009.

Følg hitellingen på nett!
29. mars 2011

Nå kan du holde deg løpende oppdatert på hvor mange jervekull det er født i Norge i år, etter hvert som de blir registrert av Statens naturoppsyn (SNO).

Stoler på rapportørene
23. mars 2011

Morten Kjørstad, leder i Rovdata, har stor tiltro til at publikum legger inn faktiske observasjoner i det nye rapportsystemet for store rovdyr på www.rovdata.no.

Ny grenseflokk påvist
18. mars 2011

Ingen nye helnorske ulver er oppdaget, men en svensk ulveflokk er sporet også på norsk side av grensen. Det er siste status fra ulveovervåkingen i Norge.

Henter ny viten fra døde rovdyr
25. februar 2011

Årets gaupejakt er omtrent halvveis og rundt 80 dyr har så langt blitt felt av jegerne. Visste du at de døde gaupene blir brukt til å hente fram ny kunnskap om bestanden i Norge?

Nesten 30 helnorske ulver
23. februar 2011

Siden årsskiftet er det oppdaget fire nye helnorske ulver her i landet. Samtidig har fire ulver dødd av ulike årsaker i samme periode. Ulvebestanden synes dermed å ha holdt seg stabil siden nyttår.

Ser du at dette er bjørnemøkk?
14. februar 2011

En god del av ekskrementene, som blir samlet inn under overvåkinga av brunbjørn i Norge, er ikke fra bjørn. De ekstra prøvene fra andre arter, som blir feilaktig samlet inn i felt, øker kostnadene i overvåkinga. 

Galven-tispa gjenfunnet i Eidskog
4. februar 2011

Ferske DNA-analyser av ekskrementer viser at Galven-tispa er i Eidskog-området i Hedmark. Ulvetispa har vært sporløst forsvunnet siden signalene fra radiosenderen opphørte i sommer.

Mange melder fra om rovdyr
26. januar 2011

Stadig flere velger å melde inn sine observasjoner av rovdyr i Norge på www.rovdata.no. Så langt har 92 personer lagt inn over 220 observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, eller spor etter disse, i Rovdatas nye publikumsløsning.

Har påvist tre helnorske ulvekull
4. januar 2011

For første gang er det dokumentert tre nye ulvekull i helnorske revirer innenfor yngleområdet for ulv.

Ulven i Agder var kjent fra i sommer
21. desember 2010

Ulven, som ble skutt i Oppsalbygda i Vest-Agder 8.desember, er den samme som har blitt påvist flere steder på Sørlandet siden august. Det viser ferske DNA-analyser.

Ulv fra øst påvist i Troms
14. desember 2010

DNA-analyser av ekskrementer viser at det er en hannulv fra Finland/Russland i Troms fylke. Immigranten fra øst ble sist sporet mandag i kommunene Balsfjord og Målselv.

Trolig helnorsk ulveflokk i Linnekleppen
10. desember 2010

Ferske DNA-analyser fra ekskrementer tyder på at ulveflokken i Linnekleppen-reviret i Østfold mest sannsynlig er helnorsk. I så fall vil det være første gang at det er påvist tre helnorske ulvekull med årsvalper innenfor yngleområdet for ulv.

Nye ulvevalper i Linnekleppen
7. desember 2010

Intensiv sporing har avdekket at det er født ulvevalper innenfor Linnekleppenreviret i Østfold i 2010. Til sammen er fem til seks ulver av ulik alder påvist delvis innenfor det samme reviret, som det ble født valper i for første gang i 2009.

Søker etter gaupefamilier
1. desember 2010

Har du sett gaupespor i snøen, og mistenker at det kan være to eller flere dyr i følge? Da vil Statens naturoppsyn (SNO) gjerne høre fra deg.

Økt satsing på overvåking
30. november 2010

Rovdata er en sentral aktør i arbeidet med å kartlegge og overvåke gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. Den nyetablerte enheten ble 30.november markert med et miniseminar på Rockheim i Trondheim.

Nyheter fra Rovdata