X
GO

 

Anbefaler mer rovdyrsamarbeid

Felles metodikk for overvåking av kongeørn i Norge og Sverige, og kanskje også Finland, er blant anbefalingene fra Fagrådet, som møttes på Arlanda denne uka.

Anbefaler mer rovdyrsamarbeid
Kongeørn. Foto © Espen Lie Dahl/Rovdata

Rådet, eller Fagrådet for Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt som det heter, består av eksperter på de store rovdyrene fra de skandinaviske landene.

Ekspertene skal møtes med jevne mellomrom for å diskutere og vurdere innretningen og metodene i overvåkingsprogrammet. De gir også anbefalinger om forbedringer, og målet er at overvåkingen av gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge og Skandinavia skal være best mulig.

Felles kongeørnmetodikk

– Fagrådet anbefaler denne gang blant annet at det nedsettes en felles skandinavisk arbeidsgruppe som jobber frem felles overvåkingsmetodikk på kongeørn, på lik linje med arbeidet som er gjort på de fire store rovdyrene i Skandinavia. Det må også vurderes å involvere Finland i gruppens arbeid, forteller Morten Kjørstad, leder i Rovdata, som også deltok på møtet.

Rovdata er sekretariat for Fagrådet.

Fagrådet mener også at det bør utarbeides årlige felles skandinaviske statusrapporter for alle de fem artene, altså en rapport for hver art.

Du kan lese alle anbefalingene fra Fagrådet etter siste møtet her.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata