X
GO

 

Ny leder for Fagrådet

Henrik Andrén ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar over som ny leder i Fagrådet for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt i Norge. Fagrådets rolle er å påse at rovviltovervåkingen i landet er best mulig.

Ny leder for Fagrådet
Henrik Andrén er ny leder i Fagrådet. Foto: Privat

Andrén har vært medlem av Fagrådet helt siden det ble opprettet i 2007, og ble enstemmig valgt som ny leder under Teamsmøte den 28. april i år.

Fagrådets medlemmer er oppnevnt av Klima- og Miljødepartementet, og øvrige medlemmer for perioden 2020-2024 er; Jens Persson (SLU), Inger Hansen (NIBIO Tjøtta), Arild Blekesaune (NTNU), Maria Johansson (Lunds Universitet, Sverige), Bernt-Erik Sæther (NTNU) og Susanna Löfgren (Länsstyrelsen i Jämtland län). 

Du kan lese mer om Fagrådets rolle og mandat på rovdata.no. (lenke)

Gav anbefalinger

Rovdata orienterte på møtet om gjeldende og planlagt virksomhet, samt videre utvikling av metodikk for overvåkingsprogrammet, og fikk støtte fra Fagrådet.

I tillegg kom Fagrådet med en del anbefalinger til oppdragsgiver, deriblant at man fortsetter å undersøke og utrede konsekvensene av å innføre romlige fangst gjenfangst estimeringsmetoder (utarbeidet av Rovquant) i overvåkingsprogrammet, da spesielt opp mot forvaltningens behov.  

– Vi anbefaler at man vurderer om anvendelse av populasjonsmodeller sammen med romlige fangst-gjenfangstmodeller og genetiske slektsanalyser kan gi bedre kunnskap om rovviltbestandenes størrelse, forteller Andrén.

Kvalitetsikring av Rovbase

Fagrådet anbefalte også at det gjøres en generell gjennomgang av de data som legges inn i Rovbase, for å sikre at innlagte data er av høyeste mulig kvalitet og anvendbarhet for forvaltning og forskning. Videre at det utføres en helhetlig gjennomgang av avstandskriteriene på gaupe, og at tilliten til overvåkingsprogrammet kartlegges.

Her kan du lese alle Fagrådets anbefalinger fra møtet 28. april 2021 (Lenke)
 

Kontaktperson:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata