X
GO

 

Overtar som ny leder i Rovdata

Jonas Kindberg er ansatt som ny leder for Rovdata. Fra august i år skal han lede Rovdatas arbeid med å fremskaffe nøyaktige bestandstall og oversikter over de fire store rovdyrene og kongeørn i Norge.

Overtar som ny leder i Rovdata
Jonas Kindberg tar over som leder for Rovdata fra august. Foto © Fredrik Widemo

Kindberg har en mastergrad i miljøvitenskap og en doktorgrad i økologi fra Sveriges Lantbruksuniversitet, og bor i dag litt sør for Stockholm sammen med familien. Med seg til Rovdatas hovedkontor i Trondheim tar han blant annet med seg god kjennskap til overvåkingsmetoder og ulike aktører både på norsk og svensk side av grensen.

– Jeg er først og fremst veldig glad. Dette er en kjempeinteressant og spennende utfordring, og jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, sier han.

Disputerte på bjørn

Rovdata ble etablert i 2010 som nasjonal leverandør av bestandstall og andre overvåkingsdata på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge, og er en selvstendig enhet i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Kindberg har arbeidet med forskning og overvåking av vilt, og utvikling av overvåkingsmetoder og databaser siden 1995. Han disputerte i 2010 på temaet overvåking og forvaltning av brunbjørn i Sverige og har stor erfaring og mye kunnskap om overvåking og forvaltning av de fleste viltarter, inkludert de største rovdyrene.

Han kommer fra jobben som nasjonalt ansvarlig for viltovervåking og analyse i Svenska Jägareförbundet, og er også leder for den svenske delen av det skandinaviske bjørneprosjektet.

Utvikling og samarbeid

– Jonas har stor kunnskap om de svenske forhold og et godt innblikk i situasjonen i Norge. Han har deltatt i det norsk-svenske samarbeidet om felles overvåkingsmetoder for de store rovdyrene i Skandinavia og har et godt kontaktnett i Norden og resten av verden som vil komme Rovdata til gode, sier Norunn S. Myklebust, administrerende direktør i NINA.

En viktig del av arbeidet blir å fortsette utviklingen av overvåkingsmetoder og styrke samarbeidet mellom landene som har felles bestander av store rovdyr.

I Rovdata overtar han lederrollen etter Morten Kjørstad, som går over i ny stilling som fagdirektør ved arts- og vannavdelingen i Miljødirektoratet.

Vi ønsker Jonas Kindberg velkommen til Rovdata!

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata