GO

 

Jervetispe levde et langt liv i Rago i Nordland
3. juli 2024

Rovdata har det siste året mottatt og undersøkt 200 døde store rovdyr. De fleste er felt i jakt, men noen er også funnet døde, som denne 16 år gamle jervetispa i Nordland. Hun ble registrert over mange år i og rundt Rago nasjonalpark.

Rovdata har undersøkt 158 døde rovdyr
4. juli 2023

I løpet av det siste året har Rovdata mottatt og undersøkt 158 store rovdyr på laboratoriet i Trondheim. Som tidligere år er de fleste felt under kvote- og lisensjakt.

Rovdata undersøker døde rovdyr på laboratoriet
28. juni 2022

I løpet av det siste året har Rovdata mottatt 244 rovdyr som er felt under jakt, påkjørt eller har dødd av andre årsaker. De fleste dyrene ble felt under kvote- og lisensjakt.

Rovdata har undersøkt 204 døde rovdyr
5. juli 2021

I løpet av det siste året har Rovdata mottatt og undersøkt 204 døde store rovdyr på laboratoriet i Trondheim. De fleste var mellom 0-4 år og ble skutt under jakt.

Rovdata markerer 10 år med rovviltovervåking
21. desember 2020

Det er gått ti år siden Rovdata ble lansert 30. november 2010 med et fagseminar på Rockheim i Trondheim. Målet var å styrke rovviltovervåkingen i Norge. Siden den gang har vi jobbet for å levere presise bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge.

Felt binne hadde lang og kjent historie
3. juli 2020

Rovdata har det siste året mottatt og undersøkt 192 døde rovdyr. Den eldste undersøkte bjørnen var ei binne på 15 år, som ble felt i Engerdal i fjor. Den ble merket av forskningen i 2005 og er senere fanget opp en rekke ganger i DNA-overvåkingen av brunbjørn.

Undersøkte 202 døde rovdyr
1. juli 2019

Rovdata har mottatt og obdusert 202 store rovdyr det siste året. Eldst av dem var ei 14 år gammel gaupe.

Rovdata har undersøkt døde rovdyr
29. juni 2018

Rovdata har mottatt og obdusert 161 store rovdyr det siste året. De fleste er skutt på kvote- og lisensjakt, mens noen er påkjørt av tog, bil eller har andre dødsårsaker. Eldst ble en hannbjørn i Finnmark på minst 25 år.

Eldste bjørn var 21 år gammel
6. juli 2017

Rovdata har undersøkt 218 døde rovdyr som er sendt inn til oss det siste året. Det eldste kadaveret var av en bjørn felt på skadefelling i Tynset kommune i august i fjor. 

Felte 20 år gammel bjørn
12. juli 2016

De fleste av de 166 døde store rovdyrene som Rovdata har undersøkt det siste året var under fem år gamle. Noen var imidlertid godt oppi årene, som hannbjørnen på 20 år som ble felt i Stor-Elvdal kommune 25. juli i fjor.

Rovdata har oppgradert nettsidene!
17. desember 2015

Vi har lagt om på våre nettsider for at de skal fungere optimalt på PC, mobil og nettbrett. Det er også lagt inn noen nye tjenester og vi har forbedret brukervennligheten ytterligere for alle besøkende.

Kjente bjørner og jerv med halsbyll
14. juli 2015

Rovdata har mottatt og undersøkt 239 døde rovdyr fra hele landet det siste året. Blant dem var fire eldre bjørner som er påvist av overvåkingen over mange år og ei jervetispe med en knyttnevestor byll på halsen.

Overtar som ny leder i Rovdata
18. mars 2015

Jonas Kindberg er ansatt som ny leder for Rovdata. Fra august i år skal han lede Rovdatas arbeid med å fremskaffe nøyaktige bestandstall og oversikter over de fire store rovdyrene og kongeørn i Norge.

Fant rekordgammel gaupe
28. juli 2014 Rovdata er ferdig med å undersøke alle døde rovdyr fra det siste året. Blant funnene er ei hunngaupe på hele 17 år.
Har obdusert rovdyr
9. juli 2013 204 rovdyr har blitt obdusert og undersøkt av Rovdata i Trondheim det siste året. Her finner du resultatene.
Har undersøkt døde rovdyr
28. juni 2012 Rovdata har mottatt og obdusert 261 rovdyrkadaver det siste året. Det eldste dyret var en 22 år gammel bjørn.
Dovrejerven er felt
6. februar 2012 Hannjerven «Individ 90», som hadde Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark som sitt rike, ble felt 8. januar i år.
Gjenfant bjørn i Gausdal med DNA-prøver
18. november 2011 Hannbjørnen som ble skutt på med hagle i Løten i oktober i fjor var ikke død. DNA-prøver viser at den ble felt i Gausdal i sommer.
Styrker overvåkingen av store rovdyr
6. oktober 2011 Regjeringen gir to millioner kroner ekstra til Rovdata i statsbudsjettet for 2012, som ble lagt fram i dag.
Tannløs bamse var minst 22 år
22. september 2011 Hannbjørnen som ble felt i Gaundalen i Snåsa 13. juli i år var minst 22 år gammel, viser undersøkelser gjennomført av Rovdata.
Her er de eldste rovdyrene
1. juli 2011

Rovdata har undersøkt alle døde rovdyr som ble sendt inn til oss av jegere det siste året. Nå får du blant annet vite hvor gamle dyrene var da de ble felt. 

Henter ny viten fra døde rovdyr
25. februar 2011

Årets gaupejakt er omtrent halvveis og rundt 80 dyr har så langt blitt felt av jegerne. Visste du at de døde gaupene blir brukt til å hente fram ny kunnskap om bestanden i Norge?

Nye ulvevalper i Linnekleppen
7. desember 2010

Intensiv sporing har avdekket at det er født ulvevalper innenfor Linnekleppenreviret i Østfold i 2010. Til sammen er fem til seks ulver av ulik alder påvist delvis innenfor det samme reviret, som det ble født valper i for første gang i 2009.

Økt satsing på overvåking
30. november 2010

Rovdata er en sentral aktør i arbeidet med å kartlegge og overvåke gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. Den nyetablerte enheten ble 30.november markert med et miniseminar på Rockheim i Trondheim.

Nyheter fra Rovdata