GO

 

Kjente bjørner og jerv med halsbyll

Rovdata har mottatt og undersøkt 239 døde rovdyr fra hele landet det siste året. Blant dem var fire eldre bjørner som er påvist av overvåkingen over mange år og ei jervetispe med en knyttnevestor byll på halsen.

Kjente bjørner og jerv med halsbyll
Illustrasjonsfoto brunbjørn. Foto © Jan Arne Stokmo/Rovdata

– I perioden fra 6. juni 2014 til 5. juni 2015 har vi tatt imot og undersøkt 115 jerver, 93 gauper, 8 bjørner og 23 ulver. Dyrene er enten felt under jakt, påkjørt eller har dødd av andre årsaker, forklarer Frode Holmstrøm, overingeniør i Rovdata.

11 av ulvene som ble undersøkt i perioden kom fra fryselageret til Veterinærinstituttet og har dødd tidligere år, i perioden fra 2009 til 2013.

Gamle kjenninger

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av artene gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge, og det innebærer blant annet undersøkelser av døde individer fra hele landet.

– Blant kadavrene var fire bjørner som er fanget opp av overvåkingen over mange år gjennom de årlige innsamlingene av ekskrementer og hår fra bjørn i Norge for DNA-analyser, forteller Holmstrøm.

Den eldste bjørnen var ei binne (FI97) på tolv år som ble skutt 22. august i fjor i Sør-Varanger kommune. Den var til sammen fanget opp med 17 prøver i perioden fra 2009 til 2014.

Kartet gir en oversikt over prøvene som er funnet etter bjørnebinna FI97. Det røde krysset markerer stedet hvor den ble felt. Kart: Rovdata


I Finnmark ble det også felt en hannbjørn (FI45) som var registrert av overvåkingen med til sammen 15 prøver i perioden fra 2005 til 2014. Bjørnen var ti år da den ble felt i Sør-Varanger 9. mai i fjor. Hannbjørnen HE65 ble felt i Løten kommune i Hedmark 17. juli i fjor. Han var da åtte år gammel og var fanget opp med til sammen 29 prøver i perioden fra 2008 til 2014.

Var innom Sverige

Hannbjørnen NT11 ble 10 år gammel og er til sammen registrert gjennom 54 prøver i perioden fra 2006 til 2014, før han ble felt i Lierne i september fjor. Han var også innom Strömsund i Sverge et par ganger gjennom årene.

De gule stjernene på kartet viser stedene hvor det er funnet biologiske spor etter hannbjørnen NT11 i Nord-Trøndelag og Sverige. Det røde krysset viser hvor den ble felt. Kart: Rovdata


Du kan finne mer informasjon om disse eldre bjørnene og andre bjørner som er registrert i Norge og Sverige i Rovbase, som er en felles database for Norge og Sverige.

Ingen aldersrekorder i år

Fjorårets undersøkelser avdekket ei hogaupe på hele 17 år og som var ny rekord (Les tidligere nyhetssak: Fant rekordgammel gaupe)

Tidligere er det også påvist en brunbjørn på minst 28 år i Lierne i Nord-Trøndelag, en jerv på 16 år og en ulv som var 15 år gammel. I år er det imidlertid ingen individer i tilsvarende alder blant de døde dyrene.

– I tillegg til den eldste hannbjørnen på tolv år som vi undersøkte, var den eldste gaupa i år ti år gammel og ble skutt i Vang kommune i Oppland 11. februar. Alle ulvene som ble mottatt i perioden var unge dyr på ett til to år, forklarer Holmstrøm.

Stor byll på halsen

Den eldste jerven var ei jervetispe på 14 år som ble skutt i Sunndal kommune 22. januar i år.

– Jervetispa hadde en knyttenevestor byll i halsen, og dette har ikke vi påvist på jerv tidligere. Obduksjonen viste at det ikke var press på spiserør og luftrør selv med denne store byllen, som lå utenpå halsmuskulaturen innenfor huden. Tispa hadde god kondisjon da den døde, og det var ingen skader på indre organer, sier Holmstrøm.

Livmoren til tispa hadde to arr, som betyr at hun hadde født to valper siste året.

Påkjørt i trafikken

De til sammen 239 døde rovdyrene som er undersøkt i år er en oppgang fra 196 døde rovdyr mottatt og undersøkt i fjor og 204 dyr i 2013.

Dyrene er for det meste skutt under lisensfelling (jerv, brunbjørn og ulv) eller kvotejakt (gaupe). Flere er også tatt ut ved skadefelling eller ekstraordinære uttak. Noen er påkjørt og drept i trafikken, mens andre igjen er funnet døde.

– Seks av gaupene som ble undersøkt i perioden var påkjørt av biler mens to var påkjørt av tog. En jerv og en ulv ble også påkjørt av biler, sier Holmstrøm.

Sender brev til jegerne

Når rovdyrene er undersøkt sender Rovdata hvert år ut en kort rapport til jegerne som har felt dyr under kvotejakt og/eller lisensfelling. Brevene inneholder blant annet data om det felte dyrets alder, kjønn og kondisjon.

– Vi rapporterer også alle resultater fra undersøkelsene til Miljødirektoratet, som gjør dem tilgjengelig for alle gjennom Rovbase, forteller Holmstrøm.

Du kan søke fram resultater fra årets undersøkelser i Rovbase her.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata