GO

 

Felt binne hadde lang og kjent historie

Rovdata har det siste året mottatt og undersøkt 192 døde rovdyr. Den eldste undersøkte bjørnen var ei binne på 15 år, som ble felt i Engerdal i fjor. Den ble merket av forskningen i 2005 og er senere fanget opp en rekke ganger i DNA-overvåkingen av brunbjørn.

Felt binne hadde lang og kjent historie
Denne bjørnebinna ble felt 1. september 2019 i Engerdal kommune. Senere undersøkelser viste at den ble født i 2004 og var radiomerket i årene 2005 og 2006. Foto: Lars Gangås/SNO

Når store rovdyr dør av ulike årsaker i Norge sendes de til Rovdata i Trondheim for undersøkelse. Unntaket er politisaker eller når det er mistanke om ulovligheter. Da sendes dyrene til Veterinærinstituttet for obduksjon.

Det siste året har Rovdata undersøkt 192 døde rovdyr fra hele landet, hvorav 108 jerver, 54 gauper, 16 ulver og 14 brunbjørner. Kadavrene er mottatt i perioden fra 11. juni i fjor til 6. juni i år.

God kondisjon

De fleste dyrene er skutt på ordinær kvote- eller lisensjakt, skadefelling eller hiuttak (jerv). Åtte er drept i trafikken.

– Det var gjennomgående en god kondisjon og ingen spesielle sykdommer på de døde dyrene som Rovdata undersøkte i perioden, forteller Frode Holmstrøm, overingeniør i Rovdata.

15 år gammel binne

Den eldste bjørnebinna i materialet ble felt i Engerdal 1. september 2019 og veide da 96 kilo. Siden moren var merket gjennom det skandinaviske bjørneprosjektet ved NINA vet man at binna ble født i Sverige i 2004. Den ble selv merket i 2005 og fulgt fram til sommeren 2006, men ingen kontakt etter det.

– Samme binne er senere fanget opp en rekke ganger i den årlige DNA-overvåkingen av brunbjørn. I Norge i 2009, 2011 og 2012 og i Dalarna i Sverige i 2012 og 2017. Det er normalt at bjørn i Norge lever i grenseområdene og krysser landegrensene, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Kartet viser hvor bjørnebinna som ble felt i Engerdal i fjor (sort stjerne) er registrert tidligere.Den var merket i 2005-2006 (sort firkant) og de runde prikkene viser DNA-prøver. Kart: Rovdata

De eldste individene

Rovdata finner alderen på de innsendte store rovdyrene ved å snitte opp og telle årringer i hjørnetennene deres. 

I denne perioden var 46 av dyrene under ett år, 116 var fra ett til fire år, 21 var fem til ni år og seks dyr var 10 år og eldre. Tre bjørner lot seg ikke aldersbestemme fordi hodene med tenner ikke ble sendt inn.

– Det viste seg at den eldste jerven i perioden var ei tispa på 15 år, som ble skutt på lisensjakt i Holtålen kommune 22. november 2019. Den eldste gaupa var ti år og ble skutt på skadefelling i Drangedal 19. juli i fjor. Ungen hennes ble også skutt. Den eldste ulven var ei tispe på ni år, skutt på lisensjakt i Åmot kommune 1. januar i år, sier Holmstrøm.

Noen skrotter er ikke mottatt

Det skjer hvert år at døde rovdyr av ulike årsaker ikke blir sendt inn til Rovdata før fristen 1. juni. I år er det cirka 40 rovdyr som er sendt inn for sent og derfor ikke er med i årets rapportering.

– Mange av disse skrottene har kommet inn rett etter fristen. Jeg har siden 5. juni fått inn cirka 30 nye dyr som vil bli undersøkt, avslutter Holmstrøm.

Du finner mer informasjon om alle undersøkte døde rovdyr i Rovbase.

Rovdata sender 1. juli hvert år ut et rapporteringsbrev til jegerne med informasjon om dyrene de har felt.

Lenke til notat som oppsummerer resultatetene

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata