GO

 

Felte 20 år gammel bjørn

De fleste av de 166 døde store rovdyrene som Rovdata har undersøkt det siste året var under fem år gamle. Noen var imidlertid godt oppi årene, som hannbjørnen på 20 år som ble felt i Stor-Elvdal kommune 25. juli i fjor.

Felte 20 år gammel bjørn
Hannbjørnen ble registrert både på norsk og svensk side av riksgrensen. Kart: Rovdata

Rovdata tar hvert år imot og undersøker døde store rovdyr fra hele landet, og 1. juli sendes det ut et rapporteringsbrev til jegere som har felt dyr, som oppsummerer hovedfunn i undersøkelsene.

Har obdusert 166 dyr

I perioden fra 10. juni 2015 til 6. juni 2016 har Rovdata undersøkt 166 dyr, fordelt på 73 gauper, 77 jerver, 8 ulver og 8 bjørner.

– Dyrene er stort sett skutt på kvote- og lisensjakt. Noen er også tatt ut på såkalte skadefellinger, og jerv felt under hiuttak er også med. I tillegg ble rester etter tre jervevalper funnet under barmarkskontroll, fire av gaupene ble påkjørt av bil eller tog, og en ulv ble avlivet på grunn av skabb, sier Frode Holmstrøm, overingeniør i Rovdata.

I de tilfeller hvor dødsårsak er ukjent, blir dyret sendt til Veterinærinstituttet for undersøkelser, som det ble gjort med ulven som ble funnet død i fjæra i Finnmark. (se lenke til tidligere nyhetssak: Død ulv i Kåfjord var genetisk viktig)

Var i god kondisjon

Holmstrøm fant at flesteparten av dyrene hadde en god helse og bra kondisjon. På jerv var det en del skader som følge av slåssing dyrene imellom, som skade på tenner, klør, snute og lignende.

– Obduksjonene avdekket ikke noen spesielle avvik. Det kan skyldes at alderen på dyrene ligger lavt. Kun cirka 30 dyr var fem år og eldre, sier Holmstrøm.

Godt voksen hannbjørn

Den eldre hannbjørnen som ble skutt på skadefelling i Stor-Elvdal i Hedmark fylke 25. juli i fjor var blitt registret en rekke ganger det siste tiåret. Det var blant annet funnet hår- og ekskrementprøver etter han i kommunene Trysil, Stor-Elvdal og Åmot, i tillegg til i Älvdalen i Sverige.

– Bjørnen er også merket i regi av det skandinaviske bjørneprosjektet. Første gang i 2004 og senere ytterligere tre ganger, senest våren 2010. Man har fått inn peileposisjoner både på norsk og svensk side av riksgrensen og kjenner til fire hiplasser i Sverige. Tannavlesninger tyder på at den er 20 år gammel, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata

Vil du lære mer om hvordan aldersbestemmelse via tannavlesning foregår? Besøk denne siden!

(Saken fortsetter under kartet)

Kartet viser hvor den 20 år gamle hannbjørnen er registrert gjennom innsamling og DNA-analyser av hår og ekskrementer (gule stjerner), samt radiomerking (sorte trekanter), fra den ble merket i Sverige i 2004 (rød stjerne) og fram til den ble skutt i Hedmark i juli i fjor (rødt kors). Kart: Rovdata


De eldste rovdyrene

Det var flere av de store rovdyrene som Rovdata har undersøkt det siste året som viste seg å være i tenårene. Eldste gaupe var ei hunngaupe på 14 år som ble skutt på kvotejakt i Vinje i Telemark 5. februar i år. Eldste jerv var en hunnjerv på 15 år skutt på lisensjakt i Engerdal i Hedmark 21. desember i fjor.

– Den eldste ulven som ble undersøkt var hannulven på seks år som ble felt i Enebakk i Akershus 19. januar i år fordi den hadde skabb. Senere DNA-analyser viste at dette var alfahannen i Østmarkareviret ved Oslo, sier Holmstrøm. (Se lenke til nyhetssak: Felt skabbulv var alfahannen i Østmarka)

Du finner mer informasjon om alle de undersøkte døde rovdyrene i Rovbase.

Kontaktpersoner i Rovdata:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata