X
GO

 

Nye ulvevalper i Linnekleppen

Intensiv sporing har avdekket at det er født ulvevalper innenfor Linnekleppenreviret i Østfold i 2010. Til sammen er fem til seks ulver av ulik alder påvist delvis innenfor det samme reviret, som det ble født valper i for første gang i 2009.

Nye ulvevalper i Linnekleppen
Ulv Foto © Åke Åronson

– Sporingene, som har pågått på snø i området den siste uken, har avdekket en gruppe på tre til fire ikke-revirmarkerende ulver innenfor fjorårets revirgrense til Linnekleppenflokken. Denne gruppen er vurdert å bestå av valper født i år og en eller to valper fra fjorårets kull, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

– Det revirmarkerende paret er sporet rett øst for disse ungdyrene og utenfor det som ble registrert som revirgrense sist vinter, legger han til.

Mistenker grenserevir
Ulveflokken i Linnekleppen ble sist vinter slått fast å være helnorsk, fordi ulvene i reviret kun ble påvist på norsk side av riksgrensen. Foreløpige sporinger denne vinteren tyder på at flokken må regnes som norsk-svensk, siden et revirmarkerende par, som blir vurdert å være foreldreparet i Linnekleppen, også er sporet på svensk side av grensen.

– Det revirmarkerende paret er sporet øst for Haldenvassdraget og et stykke inn i Sverige. Dette kan være et nyetablert par, men vi mistenker at det er foreldreparet i Linnekleppen, noe som i så tilfelle innebærer at reviret er et grenserevir, sier Petter Wabakken, prosjektleder ved Høgskolen i Hedmark.

Viktig med rask avklaring
Det er viktig å få raskt avklart om de fem til seks ulvene i området tilhører Linnekleppenflokken.

– Sporingene pågår nå for fullt i området. Det vil samtidig bli gjort DNA-analyser av ekskrementer fra ulv som er innsamlet gjennom sporingsarbeidet den siste uken. Analysene vil bli gjort ved det genetiske laboratoriet til Norsk institutt for naturforsking (NINA) i Trondheim, og vi forventer svar på analysene innen utgangen av denne uken, sier Morten Kjørstad.

To helnorske valpekull
Så langt i år er det påvist nye ulvekull i to helnorske revir. Dette er flokkene i Kynna og Slettås, og begge er innenfor det etablerte yngleområdet for ulv i Norge.

– Ulveflokken i Linnekleppen har også tilhold innenfor det etablerte yngleområdet på norsk side, men det gjenstår å avklare om reviret er norsk-svensk eller helnorsk, sier Kjørstad.

Fakta om Rovdata:

  • Rovdata er en selvstendig enhet i Norsk institutt for naturforskning (NINA), og har ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.
  • Rovdata leverer overvåkingsdata og bestandstall for gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i Norge til forvaltning, media og publikum.
  • Høgskolen i Hedmark er gjennom overvåkingsprogrammet gitt ansvaret for registreringer i felt og overvåking av stasjonære ulver, som familiegrupper, par og enkeltdyr.

Kontaktpersoner:

  • Morten Kjørstad, leder i Rovdata, tlf. 73 80 14 74/97 73 08 30
  • Petter Wabakken, prosjektleder ved Høgskolen i Hedmark, tlf. 97 04 45 18

Lenker:

 

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata