GO

 

Rovdata har undersøkt 158 døde rovdyr

I løpet av det siste året har Rovdata mottatt og undersøkt 158 store rovdyr på laboratoriet i Trondheim. Som tidligere år er de fleste felt under kvote- og lisensjakt.

Rovdata har undersøkt 158 døde rovdyr
Denne jervetispa ble skutt på lisensjakt i Oppdal 5. januar i fjor, og alderen ble slått fast til 14 år. Foto: Statens naturoppsyn (SNO)

Døde gauper, jerver, ulver og bjørner som er felt under jakt, påkjørt eller som har dødd av naturlige årsaker sendes til undersøkelse på Rovdatas laboratorium i Trondheim. Ved politisaker eller mistanke om ulovligheter blir obduksjon av dyrene utført av Veterinærinstituttet. 

Flest unge dyr

I perioden fra 7. juni 2022 til 1. juni 2023 har Rovdata undersøkt 158 store rovdyr, hvorav 14 bjørner, 54 gauper, 66 jerver og 24 ulver. Oppgitt dødsårsak kontrolleres, og det ses blant annet på vekt, lengde, kondisjon, reproduksjon og alder. I tillegg tas det prøver av muskel, lever og nyre.

– Vi har undersøkt 90 hanner og 68 hunner. 104 av dyrene, og klart flest av dem, var mellom 1-4 år gamle. 30 var i sitt første leveår, mens 21 individer ble 5-9 år gamle. De eldste individene var ei gaupe på 10 år og en jerv på 14 år. Én ulv var ikke mulig å aldersbestemme, fordi det manglet tenner for aldersavlesning, sier Frode Holmstrøm, overingeniør i Rovdata.

Alder på de døde dyrene fastslås ved å snitte opp og telle antall årringer i hjørnetenner, og i tillegg brukes informasjon fra DNA-analyser. Aldersbestemmelsen kan være usikker, dette gjelder særlig for jerv og eldre individer av alle artene.

14 år gammel jerv

Den eldste bjørnen som er undersøkt siste året er ei binne på fem år som ble skutt i Lierne 22. mai 2022. Hennes 2 unger ble skutt samtidig.

Eldste gaupe var en hanngaupe som ble påkjørt av en bil i Trondheim 10. mai 2023. Den ble 10 år.

Den eldste jerven var ei tispe på 14 år som ble skutt på lisensjakt i Oppdal 5. januar 2022, mens eldste ulv var ei tispe skutt på lisensjakt i Våler 10. februar 2023. Hun ble 5 år.

(Saken fortsetter under kartet)

Jervetispa "Ind263" ble minst 14 år gammel og ble registrert på DNA en rekke steder på Dovrefjell fra 2008 og fram til den ble felt på lisensjakt i 2022. Kart Rovdata

Felt under jakt

De aller fleste av dyrene, totalt 137 individer, ble felt under jakt. Det inkluderer kvote- og lisensjakt, samt skadefelling. 9 dyr døde etter påkjørsler i trafikken, mens 11 dyr havnet i kategorien annen dødsårsak, som inkluderer felt i nødverge, avlivet av hensyn til dyrevelferd, ukjent dødsårsak, ulovlig felling og drept av annet dyr.

– Rovdyrene vi har undersøkt i perioden hadde god kondisjon, og det ble ikke påvist sykdom hos noen av dyrene. Det ble funnet ei død og avmagret gaupe på ett år i Orkland kommune, men årsaken til avmagringen ble ikke påvist, forklarer Holmstrøm.

Du finner informasjon om døde rovdyr i Rovbase (lenke), og du kan lese mer om mottak og prøvetaking av døde rovdyr på rovdata.no.

Her er notatet (lenke) som oppsummerer resultatene fra siste års undersøkelser.  

Rovdata sender 1. juli hvert år ut et rapporteringsbrev til jegerne med informasjon om dyrene de har felt. 
 

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata