GO

Døde rovdyr

Foto: Frode Holmstrøm

Foto: Jan Arne Stokmo/Rovdata

Store rovdyr dør av ulike grunner, som jakt, påkjørsler eller naturlige årsaker. Alle døde individer av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv skal sendes til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim, hvor de blir de tatt imot og undersøkt av Rovdata. Dyr felt på lisensjakt og kvotejakt leveres som oftest først til preparant. Døde kongeørner skal sendes til Veterinærinstituttet i Oslo.

I tilfeller hvor det opprettes en politisak eller det er mistanke om at det er begått ulovligheter, er det politiet som avgjør hvor undersøkelsene skal finne sted. Som regel vil dette gjøres ved et av Veterinærinstituttets laboratorier. 

Innsendingsfrist til preparant for dyr som er felt under ordinær jakt er 1. mai. Innsendingsfrist av skrotter til NINA er 1. juni.

Mer om døde rovdyr
Nyheter