X
GO

Døde rovdyr

Foto: Frode Holmstrøm

Foto: Jan Arne Stokmo/Rovdata

Fallvilt er døde dyr som for eksempel er felt under jakt, påkjørt eller som har dødd av naturlige årsaker.

Alle fallvilt av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv skal sendes til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim, hvor de blir de tatt i mot og undersøkt av Rovdata. 

I de tilfeller hvor det er opprettet politisak eller hvor det er mistanke om at det er begått ulovligheter, er det politiet som avgjør hvor obduksjonen skal gjennomføres. Som regel vil dette gjøres ved ett av Veterinærinstituttets laboratorier. 

Døde kongeørner skal sendes til Veterinærinstituttet i Oslo.

Innsendingsfrist til preparant for dyr som er felt under ordinær jakt er 1. mai. Innsendingsfrist av skrotter til NINA er 1. juni.

Mer om døde rovdyr
Nyheter