GO

Bestemmelse av alder

Når døde gauper, jerver, brunbjørner og ulver ankommer Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim blir deres alder slått fast ved å telle årringene i hjørnetennene.

Metoden starter ved å koke hodet og trekke hjørnetennene. 15 millimeter av tannrotspissen blir deretter kuttet av og dekalsinert i salpetersyre. Dette gjør tannen myk og mulig å snitte.

Tannen blir så støpt inn i en isblokk og snittet på langs i meget tynne skiver. Selve snittingen blir gjort maskinelt i frysemikrotom. De ferdige snittene blir lagt i fargebad, og deretter følger utvanning, for å fjerne overskuddsfarge.

De fargede snittene støpes fast med glyserolgelatin mellom to glassplater. Når dette er størknet, leses de i mikroskop, hvor årringene blir telt og alder bestemt. Ringene i tanna kan til en viss grad sammenlignes med årringer i trestammer.

tannsnittet til ei 14 år gammel gaupe

Bildet er tatt gjennom et mikroskop og viser tannsnittet til ei 14 år gammel gaupe. Antall årringer i tennene forteller hvor gammelt individet er. Foto © Rovdata