GO

Påviser reproduksjon

Døde hunndyr, som blir levert til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim, blir undersøkt for å se om de har født valper og hvor mange de eventuelt har fått.

Livmoren blir klippet opp helt ut til livmorhornene, hvor eggstokkene sitter. Dersom det har vært et foster her det siste året, vil den ha arr som ser ut som ringer på innsiden. Noen av disse er svake, og må lyses opp med et lysbord, for å kunne ses bedre.

Det er en ring for hvert foster, som har vært i livmoren. Disse ringene gir svar på hvor mange foster som har festet seg i livmoren, men ikke om fosterutviklingen har vært vellykket og resultert i levendefødte valper. Arrene i livmoren trenger derfor ikke samsvare med antall valper som faktisk er født. Det en får svar på er hvor mange valper som maksimalt kan være født.

Undersøker eggstokkene

Eggløsningen skjer i eggstokkene og det er herfra egget blir sendt til livmoren. Eggstokkene inneholder celler, som produserer hormoner. Disse forbereder livmoren til å ta hånd om eggcellen ved befruktning.

Eggstokkene blir først snittet i skiver, og gule og brune legemer blir så undersøkt. Ved å se på disse legemene, kan det påvises om eggløsning og hormonproduksjon har funnet sted.

Livmor Jerv

Livmor fra jerv: Oppsnittet livmor med ett synlig arr på hver side. Arrene viser også hvor i livmoren fostrene har sittet. Foto: Frode Holmstrøm