X
GO

 

Trolig helnorsk ulveflokk i Linnekleppen

Ferske DNA-analyser fra ekskrementer tyder på at ulveflokken i Linnekleppen-reviret i Østfold mest sannsynlig er helnorsk. I så fall vil det være første gang at det er påvist tre helnorske ulvekull med årsvalper innenfor yngleområdet for ulv.

Trolig helnorsk ulveflokk i Linnekleppen
Foto © Åke Åronson

– Årsaken til at vi foreløpig ikke kan si med sikkerhet om flokken er helnorsk, er at vi mangler DNA fra det ene av de to dyrene i det revirmarkerende paret, som ble sporet tidligere denne uken, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Dette paret har skapt usikkerhet om Linnekleppenflokken skulle betegnes som helnorsk eller et grenserevir.

Fant svar i genene

Det har til sammen blitt sporet fem til seks ulver av ulik alder delvis innenfor Linnekleppen-reviret. Tre til fire av disse er ikke-revirmarkerende ulver og sporing har tidligere bekreftet at et nytt valpekull er født her i 2010.

– DNA-analyser bekrefter nå også denne konklusjonen. De slår fast at tre av disse ungdyrene er hittil ukjente individer og avkom av samme ulvepar som fikk valper i reviret i 2009. Dette er påvist ved å sammenligne med DNA, som ble samlet inn fra sporing av fjorårets valper og foreldre. Det er derfor både ved sporing og DNA-analyser slått fast at det er født valper i reviret også i år, sier Kjørstad.

Mangler DNA fra hannen

I tillegg til ungdyrene er det også sporet et revirmarkerende ulvepar, som ble antatt å være enten foreldreparet i Linnekleppen eller et nyetablert par. Ulveparet ble sporet øst for Haldenvassdraget og et stykke inn i Sverige. I samme seksdagersperiode var det ikke mulig å finne spor etter foreldreulv ved årets valper vest for Haldenvassdraget.

– Vi har DNA fra ulvetispa i dette paret, og vi kan derfor utelukke at tispa er mor til de tre valpene i Linnekleppen. Fordi vi foreløpig ikke har DNA fra hannen i paret, kan vi imidlertid ikke utelukke at han er far til årets valpekull i Linnekleppen, og at han har fått seg en ny partner etter at valpene ble født i år, sier Kjørstad.

Mest sannsynlig helnorsk

Det er ikke uvanlig at ett av de to lederdyrene i flokker eller par av ulike årsaker kommer bort, og raskt blir erstattet av en ny partner.

– I dette tilfellet er imidlertid sannsynligheten absolutt størst for at det revirmarkerende paret er en nyetablering, og at flokken i Linnekleppen er helnorsk, sier Petter Wabakken, prosjektleder ved Høgskolen i Hedmark.

Ønsker rask avklaring

Sporingene fortsetter i og rundt Linnekleppen-reviret i Østfold. Det vil da også bli samlet inn ekskrementer og hår for ytterligere hurtig DNA-analyse.

– Målsettingen er å få raskt avklart om Linnekleppen-reviret er helnorsk eller ikke, sier Kjørstad.

DNA-analysene blir utført ved det genetiske laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim, på oppdrag fra Rovdata.
 

Kontaktpersoner:

  • Morten Kjørstad, leder i Rovdata, tlf. 73 80 14 74/97 73 08 30
  • Petter Wabakken, prosjektleder ved Høgskolen i Hedmark, tlf 97 04 45 18
Skriv ut

Nyheter fra Rovdata