X
GO

 

Galven-tispa gjenfunnet i Eidskog

Ferske DNA-analyser av ekskrementer viser at Galven-tispa er i Eidskog-området i Hedmark. Ulvetispa har vært sporløst forsvunnet siden signalene fra radiosenderen opphørte i sommer.

Galven-tispa gjenfunnet i Eidskog
Galven-tispa Foto © Statens naturoppsyn/Lars Gangås

– Statens naturoppsyn (SNO) har sporet to ulver som går sammen i Eidskog-området. DNA-analyser viser at den ene er en hannulv og den andre er Galven-tispa. Mye tyder på at ulvetispa har etablert seg i området med en partner, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Tok bilde av ulv

Ulvetispa ble oppdaget igjen etter at en privatperson tok kontakt med Statens naturoppsyn (SNO) i slutten av januar med et foto av et ulvelignende dyr i Eidskog med radiosender.

– SNO vurderte dyret til å være en ulv og fulgte observasjonen opp med undersøkelser i felt. De fant ekskrementer i området, som nå har blitt analysert ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim. Prøvene viser at Galven-tispa er funnet igjen, sier Kjørstad.

Verdifulle gener

Ulvetispa ble merket med radiosender i mars i fjor og ble fulgt fram til signalene forsvant i sommer. Tispa er avkom etter en finsk-russisk immigrant og kan være et verdifullt bidrag til en skandinavisk bestand med ulv, som er preget av innavl.

Tispa ble derfor merket og flyttet fra et konfliktfylt område på vestsiden av Glomma i mars i fjor. Oppdraget ble utført av SNO på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN), og den ble sluppet fri på østsiden av Glomma innenfor Kongsvinger kommune.

– Ytterligere sporing vil nå bli gjort i Eidskog-området, slik at vi får mer kunnskap om den nøyaktige områdebruken til disse to dyrene. Sporingene blir utført av SNO og Høgskolen i Hedmark, som har ansvaret for datainnsamlingen i felt, sier Kjørstad.

Fakta om overvåking av ulv:

•Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge, og for at oversikten over hvor mange ulv det er i landet er best mulig.
•Rovdata er en selvstendig enhet i Norsk institutt for naturforskning (NINA), og har ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.
•Høgskolen i Hedmark er gjennom overvåkingsprogrammet gitt ansvaret for registreringer i felt og overvåking av stasjonære ulver, som familiegrupper, par og enkeltdyr.
•Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for å følge opp og vurdere observasjoner av rovvilt i felt.

Kontaktpersoner:

 

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata