GO

 

Skal gi råd til rovdyrovervåkingen

Klima- og miljødepartementet (KLD) har oppnevnt eksperter til fagrådet for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt for perioden 2015-2019.

Skal gi råd til rovdyrovervåkingen
Brunbjørn. Foto: Jan Ove Gjershaug/Rovdata

Ekspertene skal vurdere metodene i overvåkingen av gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge, og gi råd til forbedringer. Rådene gis til Miljødirektoratet.

– Fagrådet er en uavhengig instans som gir råd til hvordan rovviltovervåkingen i Norge kan gjøres best mulig. Deres innspill legger grunnlaget for et godt og faglig oppdatert overvåkingsprogram for rovvilt, som igjen fører til best mulige bestandstall og overvåkingsdata, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Rovdata er sekretariat for fagrådet.

Bred kunnskap

I oppnevnelsen av fagrådet har Klima- og miljødepartementet lagt vekt på at fagrådet skal ha kompetanse innenfor de aktuelle artenes biologi, overvåkingsmetodikk, statistikk og modellering, kjennskap til forvaltningsmessige behov, kjennskap til husdyrhold og tamreindrift og allmenn samfunnskunnskap. Les mer i pressemeldingen fra KLD her.

Rådets medlemmer i 2015-2019

Fagrådet har en funksjonstid på fire år, og følgende medlemmer er oppnevnt for perioden 2015-2019:

  • Dr Jens Persson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Grimsö
  • Susanna Löfgren, Länsråd, Länsstyrelsen Jämtlands län, Sverige
  • Dr Jon Swenson, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås
  • Dr Henrik Andrèn, Sveriges Lantbruksuniversitet, Grimsö
  • Dr Inger Hansen, NIBIO Tjøtta
  • Førsteamanuensis Arild Blekesaune, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

I tillegg jobbes det med å oppnevne ytterligere ett medlem til fagrådet.

På møtene i fagrådet deltar også observatører fra norsk og svensk forvaltning. Overvåkingen av de fire store rovdyrene gjennomføres med felles metodikk i begge land.

Les mer om fagrådet på Rovdatas nettsider.

Kontaktperson

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata