X
GO

 

Ulven i Agder var kjent fra i sommer

Ulven, som ble skutt i Oppsalbygda i Vest-Agder 8.desember, er den samme som har blitt påvist flere steder på Sørlandet siden august. Det viser ferske DNA-analyser.

Ulven i Agder var kjent fra i sommer
Ulv Foto © Lars Gangås

Ulven ble skutt av et jaktlag ved Oppsal i Lyngdal onsdag 8. desember i år, etter at Fylkesmannen hadde gitt skadefellingstillatelse på en ulv i fylket.

Prøver av ulven ble deretter sendt til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim for DNA-analyser.

Påvist i Åmli og Vennesla

– Prøvene viser at den felte ulven er den samme skandinaviske hannen, som ble påvist i Åmli 21.august og Vennesla 23. oktober etter analyse av prøver fra ekskrementer. Ulven har dermed vært både i øst og vest av landsdelen siden august, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Dyret veide 42,5 kilo da det ble felt.

Kun én bekreftet ulv

Fra 10. juli til 6. desember har Statens naturoppsyn (SNO) koblet 80 skadde eller døde sauer på Sørlandet til aktivitet av ulv. De fleste i grenseområdene mellom Aust- og Vest-Agder, og det har vært snakk om at det var to eller flere ulver på ferde.

– Vi har hatt mistanke om at det kunne være to dyr innom landsdelen i sommer og høst. Dette har imidlertid ikke latt seg dokumentere, og i den senere tid, etter at denne ulven ble skutt, er det ikke funnet spor som tyder på at det var flere enn dette ene dyret, sier Jon Erling Skåtan, regionalt rovviltansvarlig i SNO.

Ber om ulvemeldinger

Han oppfordrer de som ser noe de mener er spor eller sportegn etter ulv om å fortsette å melde i fra.

– Ulv er et stort dyr, som beveger seg raskt. Meldinger fra publikum er derfor viktig for å oppdage og overvåke arten i landsdelen, sier Skåtan.

Kontaktpersoner:

 

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata