GO

 

Så mange rovdyrkull ble påvist

Rovdata har sendt det årlige brevet til Miljødirektoratet med en oversikt over antall ungekull med gaupe, jerv, brunbjørn og ulv som er påvist i Norge. Vi gir deg her et sammendrag av resultatene. 

Så mange rovdyrkull ble påvist
Brunbjørn. Foto: Per Jordhøy/Rovdata

Rovdata rapporterer 15. mai hvert år en oversikt over påviste ungekull av de store rovdyrene i et brev til Miljødirektoratet. Overvåkingen har et spesielt fokus på å registrere ungekull hos de store rovdyrene, siden Stortinget har bestemt bestandsmål basert på årlige ungekull.

Jerven på bestandsmålet

Det ble i fjor registrert 40 jervekull i Norge, og det var en nedgang på ti kull fra året før. Lenke til nyhetssak: Lavest antall jervekull siden 2002

– Jervebestanden var dermed omtrent på det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull, som Stortinget har bestemt, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Årets registrering av jervekull er allerede gått i gang og du kan følge med på registreringsarbeidet i jervetelleren på Rovdata.no.

Fortsatt få bjørner

I fjor ble det registrert 125 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser av innsamlede biologiske prøver. Det er samme antall som ble påvist i 2016. Lenke til nyhetssak: Fortsatt få bjørner i Norge

2017 var niende året på rad med nasjonal innsamling av skit- og hårprøver med antatt opphav fra brunbjørn. Det ble påvist 55 hunnbjørner, og ut fra antall binner er det beregnet at det ble født sju (6,9) kull med bjørnunger i landet i fjor.

– Det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige bjørnekull ble ikke oppnådd, men for første gang siden det ble fastsatt bestandsmål for bjørn i Norge ble det regionale bestandsmålet på tre bjørnekull i Hedmark oppnådd i fjor, sier Kindberg.

Flere ulvekull

Det ble i fjor påvist åtte ulvekull i helnorske revir og fem kull i grenserevir mellom Norge og Sverige. Det viser seneste foreløpige statusrapport fra vinterens ulveovervåking per 30.april 2018. Lenke til nyhetssak: Fortsatt økende antall ulv registrert i Norge

Kullene ble påvist i revirene Osdalen, Julussa, Slettås, Letjenna, Kynna, Mangen, Østmarka og Hobøl, og i grenserevirene Juvberget, Kockohonka, Skugghöjden, Magnor og Boksjø. Det gir totalt 13 kull Norge og grenserevir i fjor.

– Dersom man legger Stortingets beregninger av bestandsmål for ynglinger til grunn, der ett kull i grenserevir teller som 0,5 og deles mellom Norge og Sverige, gir det 10,5 ulvekull. Det er tre flere enn året før og bestanden er over bestandsmålet, forteller Kindberg.

Stortingets nåværende bestandsmål for ulv i Norge er 4-6 årlige valpekull, hvorav minst tre av kullene skal vokse opp i helnorske revir.

Gaupebestand var under bestandsmålet

En ny rapport med vinterens resultater fra overvåkingen av gaupe er like rundt hjørnet. Siden resultatene foreløpig ikke er klare, rapporterer Rovdata resultatene fra fjoråret til Miljødirektoratet.

Før kvotejakta startet i 2017 var det påvist 55,5 familiegrupper av gaupe i landet. Ei familiegruppe av gaupe består av ei morgaupe i følge med en eller flere årsunger. Lenke til nyhetssak: Noen flere gaupefamilier i Norge

– Bestanden var da dermed under bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper av gaupe, som Stortinget har bestemt. Vi vil presentere de nye resultatene fra siste vinterens overvåking i en nasjonal rapport 1. juni og i en felles skandinavisk rapport 15. juni i år, avslutter Kindberg.

Du kan lese hele brevet som Rovdata har sendt til Miljødirektoratet her.

Du vil finne DNA-resultater og andre overvåkingsdata på alle arter i Rovbase. Prøv et søk du også! 

Kontaktperson:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata