GO

 

Meld fra om store rovdyr

Du kan bidra i registreringen av ulv og familiegrupper av gaupe i vinter. Observasjoner kan meldes direkte på telefon til Statens naturoppsyn (SNO) eller via Skandobs.

Meld fra om store rovdyr
Ulvespor. Foto: Erling Maartmann/Rovdata

Snø flere steder i landet gir i disse dager gode muligheter for å se spor og andre sportegn etter de store rovdyrene. Sporing på snø og innsamling av hår- og ekskrementer for DNA-analyser er de viktigste metodene i overvåkingen av de store rovdyrene i Skandinavia.

Registrer ulv og gaupefamilier

– Vi oppfordrer alle som observerer ulv eller flere gauper i lag i tiden framover om å melde fra så fort som mulig til SNO på telefon, eller via Skandobs på internett eller app på mobiltelefon. Det pågår en registrering av ulv og gaupefamilier i vinter, og meldinger fra publikum er viktig for at bestandstallene skal være så presise som overhodet mulig, forklarer Kindberg.

Følges opp av SNO

Innmeldte observasjoner i Norge følges opp av SNO med undersøkelser i felt, der hvor dette er hensiktsmessig. Du finner kontaktinformasjon til rovviltkontakter i SNO her: Liste over rovviltkontakter i SNO (lenke)

– Rovdata kvalitetssikrer og analyserer deretter innmeldte data fra felt. Resultatene fra overvåkingen av de store rovdyrene presenteres i årlige nasjonale og felles skandinaviske rapporter, forklarer Kindberg.

Har lansert ny ulveteller

Du kan følge med på ulv registrert med DNA i Rovdatas nye ulveteller (lenke). Her vil vi fortløpende legge ut informasjon om ulver vi registrerer i perioden fra 1. oktober til 31. mars. Telleren oppdateres etter hvert som analysene blir klare.

Les mer i nyhetssak: Følg DNA-registreringen av ulv

Rapportsystemet Skandobs

Du kan gjennom hele året dele observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i rapportsystemet Skandobs på internett og mobil. Der kan du også se andres observasjoner og bilder.

Rovdata har samlet tips til hvordan publikum kan bidra i overvåkingen av de store rovdyrene.(Lenke) Vi gir også hjelp til å tyde sporavtrykk og andre sportegn som dyrene etterlater seg. Les mer her: Gaupe, Jerv, Brunbjørn, Ulv.

Overvåkingen følger fastsatte instrukser som er felles for både Norge og Sverige. Les mer her: ulv (lenke), gaupe (lenke), jerv (lenke), brunbjørn (lenke) og kongeørn (lenke)

Vi ønsker alle en riktig god sporingssesong i vinter!
 

Slik bruker du Skandobs:

  • Når du har gjort en rovdyrobservasjon, kan du lagre den i databasen via Skandobs-appen eller du kan vente til du kommer hjem og registrere den på www.skandobs.no.
  • Skandobs-appen tar i bruk din smarttelefons kamera og GPS, og gjør det enkelt å publisere presise data.
  • Obs! Tar du bilde av spor, må du huske på å få noe med på bildet som gir informasjon om sporets størrelse. En fyrstikkeske fungerer for eksempel fint.
  • Alle observasjonene havner i databasen Skandobs på internett, som er felles med Sverige. Her kan du også følge med på hvilke observasjoner som andre gjør.

Les om hvordan du tar i bruk Skandobs-appen her!

Kontaktperson:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata