GO

 

Gauper tok «selfie» med viltkamera

Se det unike bildet av to voksne gauper som tilsynelatende poserer foran et viltkamera i Saltdal i Nordland. 

Gauper tok «selfie» med viltkamera
«Se inn i kamera nå. Smiiiil.» Foto: Viltkamera. Statens naturoppsyn (SNO)

Det er Vegar Pedersen i Statens naturoppsyn (SNO) i Nordland som fanget øyeblikket med et viltkamera i januar i år.

– Jeg sporet ei familiegruppe av gaupe der i november i fjor, og valgte å sette opp et MMS kamera på grunn av topografien på plassen; ei smal hylle med steinur nedenfor. Det gikk én måned før det skjedde noe, og da ble det blinkskudd, sier Pedersen, som er regionalt fagansvarlig for rovviltovervåking i Nordland.

Kjærestepar?

Øyeblikket han fanget viser to jevnstore voksne gauper, sannsynligvis en hanngaupe og ei hunngaupe, som sitter kloss innpå kameraet. Ifølge Pedersen var det tre gauper i området samtidig.

Samme dag og noen dager etterpå passerte ei hunngaupe med en unge samme viltkamera.

– Det er første gang jeg har hatt slik flaks med oppsett av viltkamera, der gaupene nesten poserer foran kamera, forteller Pedersen.

Ei hunngaupe med en mye mindre unge passerte samme viltkamera samme dag og noen dager senere. Foto: Statens naturoppsyn

Ute og registrerer familiegrupper

Naturoppsynet bruker av og til viltkameraer i den årlige bestandsregistreringen av gaupe i Norge. Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til utgangen av februar måned, og i denne perioden er en rekke aktører ute for å registrere familiegrupper av gaupe, koordinert av SNO. Ei familiegruppe består av ei hunngaupe med en eller flere unger.

Det blir også lagt ned en formidabel innsats fra publikum over hele landet i denne perioden.

– I Nordland i fjor ble det registrert 11 familiegrupper av gaupe, som er én over bestandsmålet på ti familiegrupper i regionen. Nå er årets registreringssesong i gang og vi oppfordrer publikum til å melde fra til SNO om de ser flere gauper som går i lag, sier Jenny Mattisson, forsker i Rovdata.

Slik kan du bidra i gaupeovervåkinga

Du kan dele observasjoner ved å melde fra direkte til SNO i området på telefon (lenke). For at det skal være mulig å følge opp med feltundersøkelser, er det viktig at observasjoner meldes inn så fort som mulig.

Du kan også dele observasjoner gjennom hele året i Skandobs – det skandinaviske rapportsystemet for store rovdyr (lenke). Det gjelder synsobservasjoner, spor, ekskrementer og andre sportegn.

Last ned Skandobs-appen og ha den klar på din mobiltelefon. Kamera og GPS på din mobil gjør det svært enkelt å registrere data i applikasjonen.

66,5 familiegrupper

Gaupebestanden i Norge i fjor ble beregnet til å bestå av cirka 393 voksne dyr, ut fra 66,5 påviste familiegrupper. Det var første gang på åtte år at antall familiegrupper lå over det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper.

Lenker:

Lær mer om spor og sportegn hos gaupe

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata