GO

 

Så mange rovdyrkull ble påvist i Norge

Rovdata har levert en bestandoversikt på artene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv til Miljødirektoratet. Hovedfokus i rapporteringen er på hvor mange ungekull av de ulike artene som er født i Norge.

Så mange rovdyrkull ble påvist i Norge
Fotomontasje. Foto av ulv, jerv og bjørn © Svein Wik. Foto av gaupe © Petter Kaald/Statens naturoppsyn.

I brevet som blir levert til Miljødirektoratet 15. mai hvert år oppsummerer Rovdata status og utvikling for de store rovdyrene i Norge. Resultatene er tidligere presentert i rapporter og nyhetssaker for hver art.

Siden Stortinget har satt bestandsmål for store rovdyr i Norge basert på antall årlige ungekull, har overvåkingen et spesielt fokus på å registrere dette. Artene føder valper på senvinteren og våren hvert år, og de blir normalt registrert på snø den påfølgende vinteren.

65 jervekull

– Det ble i fjor påvist 65 jervekull i Norge under overvåkingsperioden, og dette er 26 kull over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata. (Se lenke til nyhetssak: Jerven ligger over bestandsmålet)

17 av kullene ble i løpet av våren felt av forvaltningen på såkalte ekstraordinære uttak.

– Årets registreringer av jervekull over hele landet er godt i gang og du kan følge med på arbeidet på denne nettsiden, som oppdateres forløpende, sier Kindberg. (Lenke til jervetelleren).

Seks bjørnekull

For brunbjørn er det estimert at det ble født seks (5,7) kull med bjørnunger i Norge i 2015. Dette er under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige kull med bjørnunger i Norge hvert år. (Se nyhetssak: Det blir stadig færre bjørner i Norge)

Siden det er vanskelig å skille mellom årsunger og fjorårsunger hos brunbjørn, blir det sannsynlige antall årlige ungekull hos bjørnen beregnet ut fra antall hunnbjørner som registreres i den landsomfattende innsamling og DNA-analyse av biologisk materiale fra bjørn i Norge.

– I 2015 ble det påvist 128 bjørner som helt eller delvis har tilhold i Norge ved hjelp av metoden, og 53 av disse var hunnbjørner, sier Kindberg.

60,5 familiegrupper av gaupe

Ei familiegruppe av gaupe består av ei morgaupe i følge med en eller flere årsunger. I fjor vinter ble det registrert 60 og en halv familiegruppe av gaupe i landet før jakta startet. Den halve skyldes at vi deler flere familiegrupper med våre naboland i øst. (Se lenke til nyhetssak: Oppgang i gaupebestanden)

Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål for gaupe på 65 årlige familiegrupper før jakt.

– Vinterens registreringer av familiegrupper er avsluttet og Rovdata jobber med å bearbeide og kvalitetssikre data som er samlet inn fra hele landet. Siden noe data kom inn sent til oss er ikke den endelige rapporten klar ennå, sier Kindberg.

Ulv over bestandsmålet

Den endelige statusrapporten over ulv i Norge, Sverige og Finland for vinteren 2015-2016 vil presenteres av Rovdata og svenske Naturvårdsverket om kort tid.

– Den siste foreløpige statusrapporten fra ulveovervåkinga per 15. april viste at det var dokumentert 6-7 ulvekull i helnorske revir i 2015. Det norske bestandsmålet på tre årlige ulvekull i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv (ulvesonen) var nådd med god margin, forklarer Kindberg. (Les nyhetssak: Har bekreftet seks helnorske ulvekull). Den endelige statusrapporten på ulv vil presenteres i løpet av neste uke.

Du kan lese hele brevet som Rovdata har sendt til Miljødirektoratet her.

Du vil finne DNA-resultater og andre overvåkingsdata på alle arter i Rovbase. Prøv et søk du også! 

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata