GO

 

Skandobs har blitt raskere!

Rovdata og Naturvårdsverket jobber kontinuerlig for å utvikle det skandinaviske rapportsystemet for store rovdyr – Skandobs. Nå har det blitt mye enklere og raskere å søke fram rovdyrobservasjoner i kartløsningen.

Skandobs har blitt raskere!
Skjermdump av kartet i Skandobs

Skandobs er et felles rapportsystem for store rovdyr i Norge og Sverige som gjør det mulig for publikum i begge land å dele observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv. Systemet gjør det enklere for folk å bidra i og følge overvåkingen av de store rovdyrene i begge land.

Ny versjon lansert

Nå som vinteren er i anmarsj vil det deles stadig flere observasjoner av rovdyrene, samt spor i snøen og andre sportegn. Rovdata og Naturvårdsverket har derfor oppdatert Skandobs med et raskere og bedre søk i kartvisningen.

– Vi har før vinteren setter skikkelig i gang sluppet en oppdatering av Skandobs som gjør det raskere og enklere å søke i andres observasjoner i Skandobs. Dette er bare én av en rekke endringer av Skandobs som vil komme i tiden framover. Vår målsetting er å gjøre det enda enklere å rapportere, samt å forbedre brukeropplevelsen til publikum, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Ønsker lokal deltakelse

I Skandobs inviteres publikum til å dele observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv via en app for mobiltelefoner eller egen nettside (www.skandobs.no). Publikum gir et viktig bidrag i overvåkingen av de fire store rovdyrene i Skandinavia.

Man kan velge om man vil dele observasjoner under navn eller anonymt, og om den skal deles åpent med alle eller kun med Statens naturoppsyn (SNO) i Norge eller Länsstyrelsene i Sverige.

– I en fremtidig oppdatering vil brukerne også få mulighet til å redigere og slette egne observasjoner. Dette er en funksjonalitet som har vært etterspurt av flere, forklarer Kindberg.

Meld fra tidlig

Hvis du gjør en observasjon, så er det veldig viktig å rapportere den så tidlig som mulig, og helst fra stedet der observasjonen er gjort. Ferske observasjoner er mye enklere å følge opp for SNO og Länsstyrelsene, om de bedømmer observasjonen så interessant at det skal gjøres undersøkelser i felt.

Alle observasjoner er ikke like interessante for bestandsestimeringen av rovdyrene, men de er uansett viktig dokumentasjon av observasjoner hos publikum.

Observasjoner av flere gauper i lag og jervehi er eksempler på spesielt interessante observasjoner for overvåkingen, siden de nasjonale bestandsmålene er innrettet mot registering av årlige ungekull.

– Ved innmelding av slike observasjoner i Skandobs vil det sendes et direktevarsel til SNO eller länsstyrelsene lokalt, som vurderer om observasjonen skal følges opp med undersøkelser i felt, sier Kindberg.

Funnet spor eller bæsj?

Det kan ofte være utfordrende for allmenheten å vite om spor eller bæsj de observerer er etterlat av de store rovdyrene eller andre artene. Er du usikker, så kan du sjekke med SNO lokalt, som vil vurdere funnet og eventuelt gi instruks om innsamling av prøver.

 – Ved innmelding av møkk, så vil SNO ta kontakt ved behov for å be deg sende inn en prøve til DNA-analyse. Ta derfor gjerne med deg litt av eventuell møkk du finner, og oppbevar prøven i fryser til SNO kan vurdere innsending til Rovdata for DNA-analyser, avslutter Kindberg.

Over 35 000 observasjoner i Skandobs

Det er i dag lagt inn 35 780 observasjoner i Skandobs, hvorav 12 638 er gjort i Norge og 23 142 i Sverige. Det er naturlig at det deles flest observasjoner i vårt naboland i øst, siden de både har flere rovdyr og er flere folk.

Du kan lese mer om hvordan du kan bidra i overvåkingen av de store rovdyrene på denne siden: Slik kan du delta i overvåkingen

Husk på at vær og sporingsforhold kan endre seg kjapt – meld derfor fra om observasjoner så fort som mulig. Du kan også melde fra direkte på telefon til en rovviltkontakt i SNO:

Her finner du kontaktinformasjon til rovviltkontaktene i Statens naturoppsyn.

 

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata