GO

 

Flere gaupefamilier i Skandinavia

Det er også i år påvist en økning i antall familiegrupper av gaupe i Skandinavia, sammenlignet med året før. Oppgangen fra i fjor har skjedd i Norge, mens bestanden er omtrent uendret i Sverige.

Flere gaupefamilier i Skandinavia
To gaupeunger går foran et viltkamera i Tingvoll, november 2022. Foto: www.viltkamera.nina.no

Det viser en ny rapport som Rovdata og Viltskadecenter har laget på oppdrag fra Miljødirektoratet og Naturvårdsverket.

Norge og Sverige har samarbeidet om overvåking av gaupe siden 2013, og benytter felles metoder for overvåking. Overvåkingen foregår fra oktober og ut februar måned, og hovedfokus er på å registrere antall familiegrupper av gaupe.

Økning på 9 familiegrupper

– Det er i vinter påvist 314 familiegrupper av gaupe i Skandinavia, og dette er en økning på ni familiegrupper fra i fjor. Mens det i Norge er påvist 71,5 familiegrupper og bestanden har økt med 13 familiegrupper (Les nyhetssak: Gaupebestanden øker) er det i Sverige påvist 242,5 familiegrupper, som er på nesten samme nivå som i fjor, da det ble påvist 246,6 familiegrupper, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Ei familiegruppe består av ei hunngaupe i følge med en eller flere unger. Halve familiegrupper er et resultat av deling mellom land eller rovviltregioner.

Over 1800 gauper

Ut fra antall familiegrupper beregnes den skandinaviske bestanden til å bestå av 1 838 gauper (95 % CI = 1 543–2 132), mens det i fjor var estimert 1 784 gauper (95 % CI = 1499-2069) før jakta startet.

– Mens den norske bestanden er estimert til 421 gauper (351–491) i år, er den svenske bestanden beregnet til i overkant av 1400 dyr, som er omtrent uendret fra året før, avslutter Kindberg.

Les hele rapporten her:

Frank, J.& Tovmo, M.  2023. Inventering av lodjur 2023.  Bestandsovervåking av gaupe i 2023. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien. Nr 2-2023. 36 s
 

Fakta om overvåkingen av gaupe:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig.

  • Overvåkingen i Norge utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet

  • Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for gaupeovervåkingen i Sverige.

  • Gaupene overvåkes med felles metoder i begge land.

  • Bestanden blir hovedsakelig overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med en eller flere årsunger.

  • De fleste registreringene skjer på sporsnø i vinterhalvåret. Observasjoner av dyr, spor eller sportegn meldes til Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsene i Sverige, som sender ut personell i felt for å undersøke nærmere.

  • Ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner, fotografier og døde unger) beregnes hvor mange familiegrupper av gaupe som er i begge land.

  • Beregningene gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler, som er basert på kunnskap om forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia.

  • Antallet individer i bestanden beregnes ut fra hvor mange familiegrupper det er.

  • Lokal medvirkning og tips fra publikum er en meget viktig kilde til informasjon om familiegrupper av gaupe. Rovdata har i samarbeid med Naturvårdsverket i Sverige utviklet et rapportsystem for store rovdyr (Skandobs).

Kontaktperson:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata