X
GO

 

Flere gauper i Skandinavia

Den norske gaupebestanden har gått ned, men betydelig flere registrerte familiegrupper av gaupe i Sverige sender den skandinaviske bestanden opp med 18 prosent. Det viser tall fra overvåkinga i vinter.

Flere gauper i Skandinavia
Gaupemor med to unger. Bildet er tatt under kontrollerte forhold i Langedrag Naturpark. Foto © Arne Nævra/Rovdata

Det ble estimert at det før jakt i år var til sammen 273,5 familiegrupper av gaupe i Skandinavia, hvor den halve deles med Finland. Det er en oppgang på 18 prosent, fra 232,5 familiegrupper i fjor.

Resultatet presenteres i en felles rapport fra norske Rovdata og svenske Viltskadecenter, på oppdrag fra Miljødirektoratet og Naturvårdsverket.

Omtrent 1600 gauper

– Vinterens bestandsregistrering viser en økning på 41 familiegrupper i Skandinavia fra i fjor. 52 av disse familiegruppene ble registrert i Norge mens 221,5 ble registret i Sverige. Dette gir en bestand på i overkant av 300 gauper i Norge og cirka 1300 gauper i Sverige, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Færre i Norge

Bestandsoppgangen i Skandinavia kommer til tross for at det i vinter ble registrert 52 familiegrupper i Norge, som er en nedgang på 14 prosent fra i fjor, og det laveste antall familiegrupper som er registrert på tolv år (Lenke til nyhetssak: Gaupebestanden har gått ned)

Den norske bestanden er for fjerde året på rad under bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper av gaupe, som Stortinget har bestemt.

Skyldes høy vekst i Sverige

I Sverige er det registrert en økning på nesten 29 prosent i antall familiegrupper, fra 172 i 2014/2015 til 221,5 i 2015/2016, og økningen har skjedd over hele landet.

– Dette skyldes sannsynligvis en kombinasjon av en faktisk økning i bestanden på grunn av et lavere jaktuttak de siste årene, og at bestanden har vært underestimert de siste årene på grunn av vanskelige registreringsforhold og overgang til ny overvåkingsmetodikk, forklarer Kindberg.

Brukes felles metoder

Gaupe overvåkes med like metoder i Norge og Sverige etter at ny og felles overvåkingsmetodikk ble innført vinteren 2013/2014. I begge land registreres familiegrupper av gaupe (hunndyr i følge med årsunger) i perioden fra 1. oktober til 28. (29.) februar, og det er en betydelig lokal medvirkning i arbeidet.

Ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner beregnes antall familiegrupper i landene før jakt ved hjelp av såkalte avstandsregler og kategorier av byttedyrtetthet. Disse er basert på kjente forflytningsavstander og størrelse på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia.

Les hele rapporten fra vinterens gaupeovervåking i Skandinavia her:

Bestandsovervåking av gaupe i 2016.  Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Nr 2 2016.

 

Fakta om overvåkingen av gaupe:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig.
  • Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige.
  • Bestanden blir hovedsakelig overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med en eller flere årsunger.
  • De fleste registreringene skjer på sporsnø i vinterhalvåret. Observasjoner av dyr, spor eller sportegn blir meldt inn til Statens naturoppsyn (SNO), som sender ut personell i felt for å undersøke nærmere.
  • Ut fra alle bekreftede observasjoner beregner Rovdata hvor mange familiegrupper av gaupe som er i Norge hvert år før jakta starter.
  • Beregningene gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler, som er basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia.
  • Antallet individer i bestanden blir beregnet ut fra hvor mange familiegrupper det er.
  • Tips fra publikum er en meget viktig kilde til informasjon om familiegrupper av gaupe. Rovdata har i samarbeid med Naturvårdsverket i Sverige utviklet et rapportsystem for store rovdyr (Skandobs), som har bidratt til ytterligere innrapportering fra publikum.

Kontaktpersoner i Rovdata:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata