GO

 

Nedgang i gaupebestanden i Norge
9. juni 2022

Det er i vinter påvist 58,5 familiegrupper i Norge. Det er færre enn i fjor, og gaupebestanden ligger nå under det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper som Stortinget har bestemt.

Webinar om DNA-overvåking av bjørn
25. april 2022

Hvor mange bjørn er funnet i Norge? I hvilke områder lever de? Og hvordan foregår overvåkinga av bjørn? Svarene får du i Rovdatas webinar.

Nyheter fra Rovdata