GO

 

Bestandsstatus for de store rovdyrene i Norge

Rovdata har i et brev til Miljødirektoratet oppsummert status for de fire store rovdyrene jerv, brunbjørn, ulv og gaupe i Norge.

Bestandsstatus for de store rovdyrene i Norge
Brunbjørn Foto: Kjartan Trana/Rovdata

Rovdata sammenstiller hvert år bestandsstatus for de store rovdyrene i et brev til Miljødirektoratet den 15. mai. I denne nyhetssaken gir vi deg en oversikt over påviste ungekull og bestandstall.

58 kull med jervevalper

Det ble våren og sommeren 2018 påvist 58 jervekull i landet. Det var en oppgang fra 40 kull året før, som for øvrig var det laveste antall jervekull registrert siden 2002.

– Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige jervekull og bestanden var i fjor over målet, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Bestanden i 2018 ble beregnet til å bestå av omkring 309 (233-385) voksne individer. Lenke til brev: Endra status for tal på ynglingar av jerv i Noreg i 2018

Åtte bjørnekull

Gjennom innsamling og DNA-analyser av prøver ble det registrert 138 brunbjørn i Norge i fjor. Det er en oppgang på 13 individer, fra 125 bjørner i 2017. Lenke til nyhetssak: Oppgang i bjørnebestanden

2018 var det tiende året på rad med en nasjonal innsamling av skit- og hårprøver med antatt opphav fra brunbjørn.

– Ut fra antall binner er det beregnet at det ble født åtte (7,7) kull i 2018. Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 13 årlige bjørnekull og bestanden var derfor under målet, forklarer Kindberg.

Åtte kull med ulvevalper

Den siste foreløpige statusrapporten fra vinterens bestandsregistrering av ulv viser at det i vinter ble påvist valpekull i fem helnorske revir og seks grenserevir.

Stortingets bestandsmål for ulv i Norge er 4-6 årlige valpekull, hvorav minst tre av kullene skal vokse opp i helnorske revir.

– Dersom man legger Stortingets beregninger av bestandsmål for ynglinger til grunn, der ett kull i grenserevir teller som 0,5 og deles mellom Norge og Sverige, gir det 8 ulvekull i Norge. Det er 2,5 kull færre enn året før. Bestanden er fortsatt over bestandsmålet i 2018, sier Kindberg.

Det ble i registreringssesongen påvist valpekull i de helnorske revirene Deisjøen, Letjenna, Kynna, Mangen og Østmarka, samt i grenserevirene Flisdalen, Sotsjøen, Rømskog, Brännan, Bograngen og Kölviken.

Vinteren 2018-2019 er det registrert 103-106 ulver i Norge, hvorav 64-66 i helnorske revir og 39-40 i grenserevir. Lenke til nyhetssak: Færre ulver og ulvekull i Norge

Fjorårets gaupetall

Resultatene fra vinterens registrering av familiegrupper av gaupe over hele landet vil ikke være klare før 1. juni i år. Rovdata rapporterer derfor dokumenterte tall fra forrige vinter til Miljødirektoratet.  

Ved kvotejaktstart 1. februar i 2018 var bestanden på 57,5 familiegrupper av gaupe i landet. Ei familiegruppe av gaupe består av ei morgaupe i følge med en eller flere årsunger. Lenke til nyhetssak: Gaupe under bestandsmålet

Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper av gaupe i Norge.

– Bestanden lå dermed under bestandsmålet på landsbasis i fjor. Vi vil presentere nye resultater på gaupebestandens status ved kvotejaktstart i 2019 i en nasjonal rapport 1. juni og i en felles skandinavisk rapport 15. juni i år, sier Kindberg. 

Det er beregnet at gaupebestanden ved kvotejaktstart i 2018 besto av omkring 340 (282–399) gauper.

Lenker

Du kan lese hele brevet som Rovdata har sendt til Miljødirektoratet her.

Du kan finne DNA-resultater og andre overvåkingsrelevante data på alle artene i Rovbase.

Kontaktperson:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata