GO

 

Stabil gaupebestand i Skandinavia

Det er påvist 262 familiegrupper av gaupe i Skandinavia i år. Det er omtrent samme antall som i fjor.

Stabil gaupebestand i Skandinavia
Familiegruppe av gaupe. Foto: Viltkamera.nina.no

Gaupe overvåkes med felles metoder i Norge og Sverige, og hovedfokuset i overvåkingen er på å registrere antall familiegrupper av gaupe. Ei familiegruppe består av ei hunngaupe med unger.

Resultatene fra vinterens registreringer presenteres årlig i en rapport fra norske Rovdata og svenske Viltskadecenter.

1540 skandinaviske gauper

– I 2018 er det estimert at det er 262 familiegrupper av gaupe i Skandinavia. Det er en økning på én familiegruppe sammenlignet med i 2017. Av disse ble 57,5 familiegrupper påvist i Norge og 204,5 påvist i Sverige. Dette tilsvarer en bestand på cirka 1540 gauper, som også er omtrent det samme som i fjor, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Grunnen til at vi kan snakke om halve familiegrupper, skyldes at de deles mellom rovviltregioner i Norge og med Sverige.

Litt opp i Norge og ned i Sverige

I Norge har gaupebestanden økt med to familiegrupper siden i fjor, men den ligger under det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper for sjette året på rad. Les mer her: Under bestandsmålet

I Sverige har antall familiegrupper gått ørlite ned med én familiegruppe sammenlignet med i fjor.

Ut fra antall familiegrupper beregnes det hvor mange gauper det er i Skandinavia.

– Den norske delen av bestanden er beregnet til 340 gauper mens den svenske bestanden tilsvarer omtrent 1200 gauper, forklarer Kindberg.

Lokal medvirkning

Registreringen av familiegrupper i Skandinavia pågår i perioden fra 1. oktober til utgangen av februar hvert år og er basert på betydelig lokal medvirkning. Lokalt personell melder fra om observasjoner av spor, flere gauper i lag, viltkamerabilder og funn av døde unger til Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsen i Sverige, som har ansvar for kontroller i felt.

Ut fra antall observasjoner som regnes som dokumentert eller antatt sikre, beregner Rovdata og Viltskadecenter hvor mange familiegrupper det er i Skandinavia ved hjelp av såkalte avstandsregler. Avstandsreglene er basert på kunnskap om hvor langt gauper forflytter seg og størrelser på leveområder fra radiomerkede gauper i Skandinavia.

Les hele rapporten her:

Tovmo, M. & Zetterberg, A. 2018. Bestandsovervåking av gaupe i 2018. Inventering av lodjur 2018. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien. Nr 2 2018. 34 s.

 

Fakta om overvåkingen av gaupe:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig.
  • Overvåkingen i Norge utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige.
  • Bestanden blir i begge land hovedsakelig overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med en eller flere årsunger.
  • De fleste registreringene skjer på sporsnø i vinterhalvåret. Observasjoner av dyr, spor eller sportegn blir meldt inn til Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsene i Sverige, som sender ut personell i felt for å undersøke nærmere.
  • Ut fra alle bekreftede observasjoner beregnes det hvor mange familiegrupper av gaupe som er i begge land.
  • Beregningene gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler, som er basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia.
  • Antallet individer i bestanden blir beregnet ut fra hvor mange familiegrupper det er.
  • Tips fra publikum er en meget viktig kilde til informasjon om familiegrupper av gaupe. Rovdata har i samarbeid med Naturvårdsverket i Sverige utviklet et rapportsystem for store rovdyr (Skandobs), som har bidratt til ytterligere innrapportering fra publikum.

Kontaktpersoner i Rovdata:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata