GO

 

Over 20 000 brukere av Skandobs!

Stadig flere vil dele observasjoner av de store rovdyrene i Norge og Sverige. Det er nå i overkant av 20 000 registrerte brukere av rapportsystemet Skandobs, og veksten er klart størst i Sverige.

Over 20 000 brukere av Skandobs!
Du finner et omfattende bildearkiv i Skandobs, her fra innlagte gaupeobservasjoner. Skjermdump:Skandobs.no

Skandobs er et felles rapportsystem for observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge og Sverige. Det er nå cirka 7800 norskregistrerte brukere og cirka 12 500 svenskregistrerte brukere. I overkant av 16 000 av dem er registrert via Skandobsappen for smarttelefoner

Over 14 000 rapporter

– Vi har per 10. januar mottatt 14 193 rapporter om store rovdyr siden oppstarten. Bare siden juli i fjor er det kommet inn neste 3000 observasjoner. Det kan være alt fra bilder av rovdyrene, ofte viltkamerabilder, eller bilder og spor og skit som folk kommer over. Med mobiltelefonen får man enkelt delt observasjoner, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Det deles også flest observasjoner i Sverige, med cirka 9500 rapporter i systemet, mot cirka 4660 i Norge. Noe som kanskje ikke er så unaturlig siden det både er flere folk og rovdyr i vårt naboland i øst.

Brukes i overvåkingen

Viktige observasjoner for overvåkingen av de store rovdyrene blir fulgt opp av feltpersonell fra Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og länsstyrelsene i Sverige.

– Det er liten vil om at publikum leverer et viktig bidrag til overvåkingen, både gjennom innmelding av observasjoner av dyr og spor, men også via overlevering av hår- og ekskrementprøver som de finner til SNO. Prøvene blir analysert på laboratoriene til Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på oppdrag fra Rovdata, og prøvesvarene legges i Rovbase, forklarer Kindberg.

Gir ut årlige rapporter

Eksperter i Rovdata analyserer og kvalitetsikrer dataene fra felt og sammenstiller dem i årlige bestandsrapporter for artene, som tas i bruk av blant annet forvaltning, media og publikum. Dataene fra felt bidrar til en mest mulig riktig oppfatning av bestandsstørrelsene og utviklingen i rovdyrbestandene i Norge.

– Vi inviterer så mange som mulig til å delta i denne kartleggingen! avslutter Kindberg.

Les mer om hvordan du kan bidra i overvåkingen på denne siden: Slik kan du delta i overvåkingen

Vi har samlet informasjon til deg som vil ta i bruk Skandobs her. 

Og husk: Vær og sporingsforhold gjør det veldig viktig å melde fra om observasjoner så fort som mulig – nøl derfor ikke med å ta direkte kontakt med rovviltkontaktene i SNO på telefon! Se lenke med kontaktinformasjon her.

Kontaktperson:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata