GO

 

Her er status for de største rovdyrene i Norge

Rovdata oppsummerer årlig bestandsstatus for de fire store rovdyrene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge i et brev til Miljødirektoratet.

Her er status for de største rovdyrene i Norge
Binne med unge fotografert i Finland. Foto: Alexander Kopatz/Rovdata

I brevet som oversendes 15.mai hvert år gir Rovdata en oppdatert oversikt over hvor mange rovdyrkull som er registrert i Norge. Du kan lese hele brevet her. (lenke)

Antall ungekull, eller ynglinger, er spesielt viktig i bestandsovervåkingen, siden Stortinget har vedtatt bestandsmål basert på årlige ungekull hos brunbjørn, ulv, jerv, og gaupe.

6,5 ulvekull

I løpet av vinterens bestandsregistrering av ulv fra 1. oktober til 31. mars ble det påvist til sammen fem valpekull i de helnorske revirene Julussa, Rafjellet, Setten, Østmarka og Mangen. Det er opp to fra forrige vinter.

I tillegg ble det påvist tre kull i grenserevirene Kynna, Rotna og Fjornshöjden, som er en nedgang på tre fra vinteren før.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

– Med denne regnemåten blir det 6,5 kull i Norge, hvorav fem er helnorske, sier Henrik Brøseth, fagansvarlig i Rovdata. 

Tallene fra vinterens overvåking av ulv i Norge og grenserevir viser at antall påviste ulv i Norge har falt de to siste årene. Les mer i nyhetssak: Fortsatt nedgang i antall ulver i Norge (lenke)

Ti bjørnekull

I den årlige landsomfattende innsamlingen av DNA-prøver fra brunbjørn ble det dokumentert 178 brunbjørner innenfor Norges landegrenser i 2023, hvorav 99 hannbjørner og 79 hunnbjørner. Det er på samme nivå som året før.

Bjørnene ligger i hi om vinteren, noe som gjør det vanskelig å påvise binner med unger. Det er også svært vanskelig å skille årsunger fra fjorårsunger i felt. Vi anvender derfor en modell til å beregne det sannsynlige antall årlige kull med unger i Norge. Beregningene tar utgangspunkt i antall påviste hunnbjørner og blant annet den geografiske fordelingen av disse i den årlige DNA-baserte overvåkingen av brunbjørn i Norge.

– Modellen anslår at det ble født mellom fem og femten kull, men at det mest sannsynlig ble født 9,6 kull i Norge i 2023. Dette er på samme nivå som i fjor og bestanden er fortsatt under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige kull, som Stortinget har bestemt, forklarer Brøseth.

Les mer i nyhetssak: Stabil bjørnebestand i Norge (lenke)

64 jervekull

Statens naturoppsyn (SNO) gjennomfører årlig en omfattende registrering av jervekull over hele landet, i kjente og nye jervehi. I 2023 ble det registrert 64 kull, som var en oppgang på 19 kull sammenlignet med året før. 

– Bestanden er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull som Stortinget har bestemt, forklarer Brøseth.

9 av de dokumenterte kullene ble fjernet ved såkalte hiuttak, der tispe og/eller valp(er) er avlivet av forvaltningen.

Les mer i nyhetssak: Det er påvist betydelig flere jervekull i Norge i år enn i fjor (lenke)

Årets registreringer av jervekull er allerede godt i gang og du kan følge arbeidet i jervetelleren. (lenke)

71,5 familiegrupper av gaupe

Siden den årlige statusrapporten for gaupe i Norge kommer 1. juni hvert år, rapporterer Rovdata i brevet til Miljødirektoratet 15. mai status fra forrige vinter, altså vinteren 2022/2023. 

Ei familiegruppe består av ei hunngaupe som går sammen med en eller flere årsunger. Vinteren 2022/2023 påvist 71,5 familiegrupper i Norge før kvotejakta startet, og det var en oppgang på 13 familiegrupper fra året før. Les mer i nyhetssak: Gaupebestanden har økt (lenke)

– Gaupebestanden var i fjor over det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper som Stortinget har bestemt, forklarer Brøseth.

Du kan lese hele brevet som Rovdata har sendt til Miljødirektoratet her. (lenke)
Du kan finne DNA-resultater og andre overvåkingsrelevante data på alle artene i Rovbase. (lenke)
 

Kontaktpersoner i Rovdata:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata