GO

 

Meld fra om rovdyr i påska

Gjør som over 23 000 andre og registrer deg i Skandobs. Du kan dele observasjoner av både gaupe, jerv, brunbjørn og ulv via app og internett i påskeferien.

Meld fra om rovdyr i påska
Jervespor på TT-sti i fjellheimen. Foto: Lars Olav Lund/SNO

I rapportsystemet Skandobs kan du melde fra om synsobservasjoner av de store rovdyrene, samt av spor og andre sportegn som de har etterlatt seg. Og finner du en bæsj som du mistenker er fra ulv, jerv, eller brunbjørn, så kan du levere den inn til den lokale rovviltkontakten i Statens naturoppsyn (SNO) for DNA-analyse.

– Mange bruker fridagene i påsken til å oppholde seg i naturen. Det øker sjansene for å se spor etter de store rovdyrene. Vi håper derfor at publikum i påsken vil bidra til overvåkingen av de store rovdyrene. Dette kan man gjøre ved å melde fra om observasjoner via Skandobs eller ved å ringe direkte til SNO. Vi bruker kvalitetssikret informasjon til å kartlegge og overvåke rovdyrbestandene i Norge, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Over 23 000 brukere

Rapportsystemet Skandobs er tilgjengelig via både internett og app på mobiltelefon og har til sammen over 23 000 registrerte brukere i Norge og Sverige. Over 18 000 av dem er registrert via app. De har til sammen delt cirka 18 000 observasjoner. Det deles daglig mange observasjoner i systemet fra begge land, men det er klart flest brukere og observasjoner fra Sverige

Deling via Skandobs betyr rask deling av info og ikke minst bilder av dyr og spor.

– Med Skandobs-appen klar på din mobiltelefon er du kun få tastetrykk unna å dele når og hvor observasjoner er gjort og hva du har sett. Appen bruker telefonens GPS og kamera, forklarer Kindberg.

Undersøker i felt

Alle innlagte observasjoner i Skandobs blir vurdert, og observasjoner som er viktige for overvåkingen og bestandstall, som observasjoner av ulv, familiegrupper av gaupe og jervehi, vil i Norge bli fulgt opp i felt av SNO. I Sverige utføres feltkontrollene av länsstyrelsene.

– Viktige observasjoner for overvåkingen vil bli fulgt opp i felt der hvor dette er hensiktsmessig. For at det skal være mulig å gjøre feltundersøkelser er det viktig at man melder ifra med en gang. Gjerne direkte på telefon til en rovviltkontakt i SNO, sier Kindberg.

Finn kontaktinformasjon til din nærmeste rovviltkontakt i SNO her. (lenke)

Ved innleggelse av observasjoner i Skandobs vil det automatisk sendes en varsling til nærmeste rovviltkontakt i området.

Hvis du ønsker å vente med å dele observasjonen i Skandobs til du er kommet hjem, må du gjøre dette via internett på www.skandobs.no.

Lær om spor

Er du usikker på hvilken art som har etterlatt et sporavtrykk du finner på påsketuren? Les mer om rovdyrenes spor og studer sporbilder for hver art på våre nettsider: Brunbjørn (lenke), Gaupe (lenke)  Jerv (lenke)  Ulv (lenke). Bilder og spørsmål om spor kan også sendes til din lokale rovviltkontakt.

– Når du tar bilder av spor er det veldig viktig at du husker å få med noe på bildet som bidrar til å vise sporets størrelse. Dette kan for eksempel være ei fyrstikkeske eller en penn, avslutter Kindberg.

Funnet en jervskit? Les mer om hvordan du bør gå fram i denne nyhetssaken (lenke). Du kan også lese mer om hvordan du kan bidra i overvåkingen her, og om hvordan du tar i bruk Skandobs-appen her.

Fakta om Skandobs:

  • Skandobs er et felles skandinavisk rapporteringssytem for observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv.
  • Målet er at alle som ønsker det skal kunne delta i kartleggingen og overvåkingen av rovdyrene.
  • Du kan i rapportsystemet dele dine synsobservasjoner av artene, eller av spor og andre sportegn som de har etterlatt seg.
  • Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for å vurdere og eventuelt følge opp i felt observasjoner av rovvilt i Norge, mens länsstyrelsene har tilsvarende ansvar i Sverige.
  • Skandobs er en utvidelse av rapportsystemet for store rovdyr, som Rovdata har hatt i drift i Norge siden høsten 2010.
  • Rovdata leverer overvåkingsdata og bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge til forvaltning, media og publikum.
  • Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

 

Kontaktperson:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata