GO

 

Så mange rovdyrkull ble født

Rovdata har rapportert til Miljødirektoratet hvor mange kull med store rovdyr som ble påvist i Norge i fjor.

Så mange rovdyrkull ble født
Illustrasjonsfoto av ulvevalper. Tatt under kontrollerte forhold i Langedrag Naturpark. Foto: Arne Nævra/Rovdata

I det årlige brevet til Miljødirektoratet oppsummerer Rovdata status og utvikling for gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge.

– Vi har et spesielt fokus på å overvåke og rapportere antall ungekull, siden Stortinget har bestemt bestandsmål basert på årlige ungekull. Vi sammenfatter resultatene som er klare i et brev til Miljødirektoratet 15. mai hvert år, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Seks bjørnekull

Det er estimert at det ble født seks (5,9) kull med bjørneunger i Norge i 2016. Dette er under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige ungekull. Se lenke til nyhetssak: Nedgang i antall registrerte bjørner

– Fordi det er vanskelig å registrere binner med årsunger i felt blir det sannsynlige antall årlige bjørnekull beregnet ut fra antall hunnbjørner, som er påvist gjennom innsamling og analyse av DNA-prøver. Det ble påvist 51 hunnbjørner i Norge i fjor, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Fire helnorske ulvekull

Den endelige statusrapporten på ulv i Norge og Sverige vinteren 2016-2017 er rett rundt hjørnet. Per 7. april var det påvist fire ulvekull i helnorske revir og seks kull i grenserevir mellom Norge og Sverige så langt i 2016.

Valpekull er i 2016 påvist i de helnorske revirene Aurskog, Letjenna, Julussa og Osdalen, samt i grenserevirene Slettås, Varåa, Juvberget, Skugghöjden, Magnor og Skillingsmark. Dersom Stortingets beregning av bestandsmål for yngling legges til grunn, der yngling i grenserevir er satt til 0,5, er antall ynglinger av ulv i Norge sju valpekull i 2016.

– Det er viktig å være oppmerksomme på at dette er basert på foreløpige tall. Endelige bestandstall for vinteren 2016-2017 vil presenteres av Rovdata og svenske Naturvårdsverket 1. juni, sier Kindberg.

Påviste 50 jervekull

Under den nasjonale hitellingen av jervekull i fjor vår ble det registrert 50 kull i landet, og dette var over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull. Etter hituttak, som medfører avliving av tispe og/eller unge(r), gjensto 43 kull.

– Årets registreringer av jervekull over hele landet er allerede godt i gang og du kan følge med på arbeidet i jervetelleren, som oppdateres forløpende, sier Kindberg. (Lenke til jervetelleren).

52 familiegrupper av gaupe

For gaupe har Stortinget bestemt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper. Ei familiegruppe av gaupe består av ei morgaupe i følge med en eller flere årsunger. I brevet til Miljødirektoratet rapporterer Rovdata her om familiegrupper med unger født i 2015, siden resultatene fra vinterens overvåking først vil presenteres i en nasjonal rapport 1. juni og i en felles skandinavisk rapport 15. juni i år.

– Før jakta tok til i 2016 var det registrert 52 familiegrupper i landet. Det er i vinter gjennomført en ny registrering av familiegrupper i landet og de oppdaterte resultatene vil presenteres om kort tid, avslutter Kindberg.

Du kan lese hele brevet som Rovdata har sendt til Miljødirektoratet her.

Du vil finne DNA-resultater og andre overvåkingsdata på alle arter i Rovbase. Prøv et søk du også! 

 

Kontaktperson:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata