GO

 

Ønsker tips om gaupespor

Ser du spor etter gaupe i snøen, ber Rovdata deg om å tipse Statens naturoppsyn (SNO) så snart som mulig. Observasjonene er viktige i arbeidet med å overvåke arten.

Ønsker tips om gaupespor
Gaupespor. Foto: John Linnell, Norsk institutt for naturforskning

I Norge beregnes bestanden av gaupe ut fra antall familiegrupper som kan påvises, det vil si ei morgaupe med én eller flere unger. Spor i snøen etter flere gauper i lag kan stamme fra en gaupefamilie, og derfor er det viktig at flest mulig av familiegruppene dokumenteres hvert år.

Rovviltkontakter eller Skandobs

– Vi håper at flest mulig deler observasjoner av flere gauper i lag, enten det er spor eller eventuelle observasjoner av dyr. Du kan raskt melde inn til den lokale rovviltkontakten i SNO eller via Skandobs, som er tilgjengelig både på internett eller via app på mobiltelefon, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata.

Innmeldte familiegrupper blir vurdert og fulgt opp av SNO i felt, der dette er mulig. SNO registrerer familiegrupper av gaupe over hele landet, fra og med oktober til og med februar hvert år. Det er også etablert et samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) om systematisk sporsøk i hele landet.

340 gauper i 2018

I fjor vinter ble det registrert 57,5 familiegrupper av gaupe i landet før kvotejakta startet, ved hjelp av metodikken. Det tilsvarer en nasjonal bestand på om lag 340 dyr.

Arbeidet i felt danner grunnlaget for solide bestandstall og en god oversikt over gaupas forekomst i Norge. For at observasjoner skal være mulig å følge opp i felt, er det imidlertid viktig at de meldes inn til SNO raskest mulig. Værforholdene endrer seg fort. Ta kontakt med SNO med en gang, og gjerne direkte på telefon.

Felles kriterier for Norge og Sverige

Når SNO er på stedet vil de vurdere observasjonene ut fra fastsatte instrukser. Disse er felles for Norge og Sverige.

– Instruksene kan oppfattes som strenge, men de er helt nødvendige for å kunne være helt sikker på at det er en familiegruppe du har sett. Det kan være vanskelig å vurdere hvilken art sporene stammer fra, hvor mange individer det er snakk om og om det er en familiegruppe, forklarer Kindberg.

Overvåkingen av gaupe avsluttes ved utgangen av februar måned. Da starter parringstiden, og det  blir vanskeligere å skille mellom ei familiegruppe og flere voksne gauper som går sammen. Gaupeungene fødes på våren og følger normalt mora til de nærmer seg ettårsalderen.

Du kan lese gaupeinstruksene her: Lenke til instrukser

Oppsummerer resultatene

Etter at feltarbeidet er gjennomført vil Rovdata gå gjennom og kvalitetssikre feltmaterialet.

– Resultatene oppsummeres i en nasjonal rapport. Det gis også ut en felles skandinavisk rapport, der vi har slått sammen tallene med Sverige. Slik får vi en felles oversikt over gaupebestanden på skandinavisk nivå, avslutter Kindberg.

 

Aktuelle lenker:

Vil du lære mer om gaupespor? Besøk denne siden.

Les mer om overvåking av gaupe på Rovdata.no. (lenke)

Liste over rovviltkontakter i SNO (lenke)

Les om hvordan du tar i bruk Skandobs-appen her!

 

Fakta om overvåkingen av gaupe:

·        Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig.

·        Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige.

·        Bestanden blir hovedsakelig overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med en eller flere årsunger.

·        De fleste registreringene skjer på sporsnø i vinterhalvåret. Observasjoner av dyr, spor eller sportegn blir meldt inn til Statens naturoppsyn (SNO), som sender ut personell i felt for å undersøke nærmere.

·        Ut fra alle bekreftede observasjoner beregner Rovdata hvor mange ulike familiegrupper av gaupe som er i Norge hvert år før jakta starter.

·        Beregningene gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler, som er basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia.

·        Før kvotejakta i 2016 ble det registrert 52 familiegrupper av gaupe i Norge, og dette er under bestandsmålet på 65 familiegrupper som Stortinget har bestemt.

·        Antallet individer i bestanden blir beregnet ut fra hvor mange familiegrupper det er. I 2016 er bestanden beregnet til 310 individer.

·        Tips fra publikum er en viktig kilde til informasjon om familiegrupper av gaupe. Rovdata har i samarbeid med Naturvårdsverket i Sverige utviklet et rapportsystem for store rovdyr (Skandobs), som har bidratt til ytterligere innrapportering fra publikum.

 

Kontaktpersoner:

§  Jonas Kindberg, leder, mob. 404 51 540

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata