GO

 

Her er status for de fire store rovdyrene i Norge

I et brev til Miljødirektoratet oppsummerer Rovdata hvor mange ungekull som ble født av de fire store rovdyrene i Norge i 2019. 

Her er status for de fire store rovdyrene i Norge
Jervevalper. Viltkamerafoto: Statens naturoppsyn (SNO)

Rovdata sammenstiller 15. mai hvert år bestandsstatus for de fire store rovdyrene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i et brev til Miljødirektoratet. Her får du en samlet oversikt:

Flere jervekull

Det ble i 2019 registrert 62 jervekull i landet, som var en oppgang på fire kull fra året før.

– Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige jervekull, og bestanden var dermed over målet i fjor. Ni av kullene ble tatt ut ved såkalt hiuttak, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Ut fra hiregistreringene ble jervebestanden beregnet til å bestå av 334 voksne individer i 2019. Les mer om bestandsstatus hos jerv her.(lenke)

Hiregistreringene av jervekull i 2020 er godt i gang og du kan følge med på arbeidet i Jervetelleren (lenke).

Ett færre bjørnekull

Den årlige DNA-innsamlingen på brunbjørn påviste minst 148 bjørner i landet i 2019, som er ti flere enn i 2018. 57 var hunnbjørner mens 91 var hannbjørner. Les hele nyhetssaken her. (lenke) Hvor mange kull med bjørneunger som fødes hvert år beregnes med en modell ut fra antall registrerte binner.

– Det er estimert at det ble født sju (7,0) kull med bjørneunger i 2019, som er ett færre enn året før. Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 13 årlige bjørnekull og bestanden var under målet, forklarer Kindberg.

8,5 kull med ulvevalper

Det ble påvist ulvevalper i seks helnorske revir og fem grenserevir mot Sverige vinteren 2019-2020. Stortingets bestandsmål for ulv i Norge er 4-6 årlige valpekull, hvorav minst tre av kullene skal vokse opp i helnorske revir.

– Dersom man legger Stortingets beregninger av bestandsmål for ynglinger til grunn, der ett kull i grenserevir teller som 0,5 og deles mellom Norge og Sverige, gir det 8,5 ulvekull i Norge. Det er 0,5 kull flere enn året før. Bestanden er over bestandsmålet i 2019, sier Kindberg.

Det ble i vinter påvist valpekull i de helnorske revirene Letjenna, Hernes, Kynna, Mangen, Aurskog og Østmarka, samt i grenserevirene Varåa, Kymmen, Magnor, Skillingmark og Rømskog..

Det ble registrert 103-106 ulver i Norge i vinterens registreringsperiode, hvorav 56 i helnorske revir og 47-50 i grenserevir. Les hele nyhetssaken her. (lenke)

Fjorårets gaupetall

Resultatene fra vinterens registreringer av familiegrupper av gaupe over hele landet er snart klare. I mellomtiden rapporterer Rovdata tall fra forrige vinter til Miljødirektoratet.  

Ved kvotejaktstart i 2019 var bestanden på 55 familiegrupper av gaupe i landet, som er 2,5 færre enn året før. Les hele nyhetssaken her. (lenke)

Ei familiegruppe av gaupe består av ei morgaupe i følge med en eller flere årsunger. Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper av gaupe i Norge.

– Bestanden lå dermed under bestandsmålet på landsbasis. Vi vil snart presentere nye resultater på gaupebestandens status ved kvotejaktstart i 2020, avslutter Kindberg. 

Det er beregnet at gaupebestanden ved kvotejaktstart i 2019 besto av omkring 323 gauper.

Lenker

Du kan lese brevet som Rovdata har sendt til Miljødirektoratet her.

Du kan finne DNA-resultater og andre overvåkingsrelevante data på alle artene i Rovbase. (lenke)

Kontaktperson:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata