GO

 

På sporet av rovdyr i påska?

Ha Skandobs-appen klar på din mobiltelefon når du legger ut på påsketur, så kan du delta i overvåkingen av de store rovdyrene.

På sporet av rovdyr i påska?
Sporrekke etter tre ulver. Foto: Erling Maartman/Rovdata

Meldinger om rovdyr, spor og innlevering av hår- og skitprøver er en viktig del av overvåkingen av de store rovdyrene i Norge, og påska er intet unntak.

– Hvis du ser gaupe, jerv, brunbjørn eller ulv på din påsketur, eller spor etter disse artene, så del gjerne din observasjon i det felles skandinaviske rapportsystemet Skandobs. Du kan også ringe til nærmeste rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO). Vi bruker informasjonen til å kartlegge og overvåke bestandene i Norge, forklarer Jonas Kindberg, som er leder i Rovdata.

Funnet en jervskit? Les mer om hvordan du bør gå fram i denne nyhetssaken.

Kun noen få tastetrykk

Hvis du har Skandobs-appen klar på din mobiltelefon, kan du med kun noen få tastetrykk dele observasjoner av rovdyr, når og hvor observasjonene er gjort, og bilder. Skandobs-appen tar i bruk din smarttelefons kamera og GPS, og gjør det enkelt og raskt å publisere presise data. Du kan også legge inn observasjoner via internett når du kommer hjem.

Er du usikker på hvilken art som har etterlat sporavtrykket? Les mer om rovdyrenes spor og studer sporbilder for hver art på våre nettsider: Brunbjørn Gaupe  Jerv  Ulv

Alle innlagte observasjoner i Skandobs blir vurdert, og observasjoner som er spesielt viktige for overvåkingen og bestandstall, som av ulv, familiegrupper av gaupe og jervehi, vil i Norge bli fulgt opp i felt av SNO. I Sverige utføres feltkontrollene av länsstyrelsene.

Viktig å melde fra fort

Når viktige observasjoner legges inn i Skandobs, går det automatisk ut en varsling til nærmeste feltpersonell. For at det skal være mulig å gjøre nærmere feltundersøkelser, er det viktig at observasjonene meldes inn så fort som mulig. Du kan varsle SNO direkte på telefon. Finn nummeret til din nærmeste rovviltkontakt her.

Hvis du tar bilder av rovdyrspor, så husk å få med noe på bildet som viser sporets størrelse! En fyrstikkeske eller snusboks kan for eksempel fungere fint. I rapportsystemet Skandobs kan du også følge med på observasjoner av rovdyrene som andre gjør.

Lær mer om hvordan du kan bidra i overvåkingen her, og les om hvordan du tar i bruk Skandobs-appen her.

Fakta om Skandobs:

  • Skandobs er et felles skandinavisk rapporteringssytem for observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv.
  • Målet er at alle som ønsker det skal kunne delta i kartleggingen og overvåkingen av rovdyrene.
  • Du kan i rapportsystemet dele dine synsobservasjoner av artene, eller av spor og andre sportegn som de har etterlatt seg.
  • Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for å følge opp og vurdere observasjoner av rovvilt i Norge, og länsstyrelsene har ansvaret i Sverige.
  • Skandobs er en utvidelse av rapportsystemet for store rovdyr som Rovdata har hatt i drift i Norge siden høsten 2010.
  • Rovdata leverer overvåkingsdata og bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge til forvaltning, media og publikum.
  • Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

 

Kontaktperson:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata