GO

 

Har påvist 155 jervekull i Skandinavia i år

I overvåkingssesongen 2023 ble det registrert 155 jervekull i Norge og Sverige. Det gir en estimert bestand på 865 voksne jerver i Skandinavia, men resultatet kan ikke sammenlignes med tidligere år fordi Norrbottens län ikke er med i beregningene.

Har påvist 155 jervekull i Skandinavia i år
Jervekull. Viltkamerafoto: Statens naturoppsyn (SNO)

Jervene i Norge og Sverige lever uavhengig av landegrenser og overvåkes med felles metoder i begge land for å få en samlet oversikt over bestandens størrelse og utvikling.

Årlig utføres både en hiregistrering av jervekull og en innsamling av biologiske prøver for DNA-analyser.

64 jervekull i Norge

Resultatene fra årets hiregistreringer presenteres i dag i en felles rapport fra Rovdata i Norge og Viltskadecenter i Sverige, på oppdrag fra Miljødirektoratet og Naturvårdsverket.

–  I vinter, vår og sommer er det påvist totalt 155 jervekull i Skandinavia. Resultatet er lavere enn i fjor, men det kan skyldes at Norrbottens län ikke har hatt en tilfredsstillende overvåking i år, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

I Norge er det påvist 64 kull med jervevalper, som er en betydelig oppgang på 19 kull fra i fjor (les nyhetssak fra den norske rapporten: Det er påvist betydelig flere jervekull i Norge i år enn i fjor (rovdata.no).

Ufullstendig resultat

Siden resultatet fra Norrbotten ikke er komplett, kan ikke årets tall for Sverige sammenlignes med tidligere år. For Norrbotten kommer Naturvårdsverket i år til å bruke tall fra en kommende beregning basert på data fra den DNA-baserte overvåkingen av jerv.

–  Hvis vi ser bort fra Norrbotten, så har Sverige omtrent samme antall påviste kull som i fjor, med unntak av Jämtland som har hatt en nedgang, forklarer Kindberg.

865 skandinaviske jerver

Når det skal estimeres hvor mange jerver det er i Skandinavia, er ikke resultatet fra Norrbotten tatt med. Bestandsutregningene anvender et treårig snitt av antall påviste kull i perioden 2021-2023.

–  Det er estimert at det er 865 voksne jerver over ett år i Norge og Sverige, hvorav 353 individer i Norge (95 % CI = 291–456) og 512 individer i Sverige uten Norrbotten (95 % CI = 424–665) , forklarer Kindberg.

I fjor ble den skandinaviske jervebestanden estimert til 1019 voksne jerver (95% CI = 861-1282), hvorav 169 (95 % CI = 92–264) i Norrbotten. Lenke til nyhetssak; Flere påviste jervekull i Skandinavia i 2022 (rovdata.no)

Les hele rapporten her: 
Höglund, L. & Tovmo, M. 2023. Inventering av järv 2023. Bestandsovervåking av jerv i 2023. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien. 3-2023. 
 

Fakta om hiregistreringene av jervekull:

  • Jervene i Norge og Sverige lever uavhengig av landegrenser og overvåkes med felles metodikk i begge land
  • På vinteren, våren og sommeren utføres det årlig en hiregistrering av jervekull i begge land
  • Resultatene brukes blant annet til å beregne størrelsen på bestanden og dens utvikling over tid
  • Feltarbeidet utføres av Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsene i Sverige
  • Antall dyr i bestanden beregnes ut fra antall kull som blir påvist
  • Resultatene fra hiregistreringene presenteres i en felles skandinavisk rapport 
  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge mens Naturvårdsverket har ansvaret i Sverige
  • Overvåkingen i Norge blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet

Kontaktpersoner i Rovdata:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata