GO

 

Flere påviste jervekull i Skandinavia i 2022

I år er det påvist 164 kull med jervevalper i Norge og Sverige, og det er en oppgang på fire kull fra i fjor. Økningen har funnet sted i Sverige, der det i år er påvist 19 flere kull. I Norge har antall påviste kull falt betydelig sammenlignet med 2021.

Flere påviste jervekull i Skandinavia i 2022
Jerv. Foto: Rune Bjørnstad/SNO

Resultatene fra årets hiregistreringer av jerv i Skandinavia presenteres i dag i en felles rapport fra Rovdata i Norge og Viltskadecenter i Sverige, på oppdrag fra Miljødirektoratet og Naturvårdsverket.

Jervebestanden overvåkes med felles metoder i begge land, og arbeidet i felt utføres av Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og länsstyrelserna i Sverige på våren og sommeren, etter at nye kull har kommet til verden.

Økning på 19 prosent i Sverige

– Det er ingen store endringer i antall påviste jervekull på skandinavisk nivå, men vi ser store forskjeller innad i hvert land. I Sverige ble det påvist 119 kull, som er en økning på 19 prosent fra i fjor. I Norge er det i år påvist 45 kull, som er en nedgang på 25 prosent sammenlignet med 2021, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Til tross for en markant nedgang er den norske bestanden fortsatt over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige kull, som Stortinget har bestemt. Les mer om resultatene fra Norge i denne nyhetssaken: Markant nedgang i antall jervekull i år (lenke)

1019 voksne jerver

Antall voksne jerver i Skandinavia holder seg omtrent på samme nivå som i fjor. Det brukes et gjennomsnitt for antall påviste kull de tre siste årene til å beregne hvor mange voksne jerver det er i populasjonen.

– Den skandinaviske bestanden i 2022 beregnes til 1019 voksne jerver som er ett år eller eldre (95% CI = 861-1282), og det er omtrent uendret fra i fjor. Av disse er det estimert 668 individer i Sverige og 351 individer i Norge, avslutter Kindberg.

Les hele rapporten her: 
Mattisson, J., Höglund, L., Hedmark, E. & Brøseth, H. 2022. Bestandsovervåking av jerv i 2022. Inventering av järv 2022. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien. 3-2022. 30 s.
 

Fakta om overvåkingen av jerv i Skandinavia:

  • Jerven i Skandinavia lever uavhengig av landegrenser og overvåkes med felles retningslinjer og metodikk i Norge og Sverige.
  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge mens Naturvårdsverket har ansvaret i Sverige.
  • Overvåkingen i Norge blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Bestanden overvåkes ved å telle hvor mange valpekull som blir født hvert år og ved å analysere DNA fra innsamlede ekskrementer og hår fra arten.
  • Resultatene blir blant annet brukt til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • I Norge er det Statens naturoppsyn (SNO) som kontrollerer gamle og nye hiplasser på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO står også for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt i Norge, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre.
  • Tilsvarende feltarbeid blir i Sverige utført av feltpersonell hos Länsstyrelserna.
  • Resultatene fra begge land blir årlig sammenstilt i en felles skandinavisk rapport.

Kontaktpersoner i Rovdata:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata