X
GO

 

Rovdata og NINA kommer til Elverum
8. august 2019

Rovdata og NINA deltar også i år på De nordiske jakt- og fiskedager på Elverum. Dere finner oss i Stabbursgata fra fredag morgen.

Ulvevalper er født i Kynnareviret
26. juli 2019

Bilder fra et viltkamera viser at det er født ulvevalper i Kynnareviret i Hedmark i år.

Ulvevalper fotografert i Østmarka
24. juli 2019

Bilder fra flere viltkameraer bekrefter at det også i år er født ulvevalper i Østmarkareviret, tett på Oslo.

Undersøkte 202 døde rovdyr
1. juli 2019

Rovdata har mottatt og obdusert 202 store rovdyr det siste året. Eldst av dem var ei 14 år gammel gaupe.

Stabilt for gaupa i Skandinavia
17. juni 2019

257 familiegrupper av gaupe er påvist i Skandinavia i år. Det er en nedgang på fem familiegrupper sammenlignet med 2018.

Liten nedgang i gaupebestanden
6. juni 2019

Det er i vinter påvist både færre gauper og familiegrupper av gaupe i Norge, sammenlignet med forrige vinter.

Ulvebestanden i Skandinavia går fortsatt ned
3. juni 2019

Det er påvist færre ulver, ulveflokker, revirmarkerende par og valpekull i Skandinavia denne vinteren enn forrige vinter. Bestanden går ned i både Norge og Sverige.

Bestandsstatus for de store rovdyrene i Norge
16. mai 2019

Rovdata har i et brev til Miljødirektoratet oppsummert status for de fire store rovdyrene jerv, brunbjørn, ulv og gaupe i Norge.

Færre ulver og ulvekull i Norge
15. mai 2019

Det er i vinter registrert en nedgang både i antall ulv og kull med ulvevalper i Norge, sammenlignet med toppåret i fjor. 

Ber folk på tur samle jervebæsj
17. april 2019

Tradisjonen tro oppfordrer Rovdata folk på tur til å samle inn jervebæsj i påska. Prøver kan plukkes opp i plastposer og leveres til Statens naturoppsyn (SNO) i området.

Bjørner med østlig opphav påvist i Sverige for første gang
12. april 2019

Den skandinaviske bjørnebestanden er relativt robust og har god utveksling av individer og gener med nabobestandene. Dette fremgår i en ny studie som har undersøkt genetikk hos hannbjørner over store deler av utbredelsesområdet i Skandinavia og Finland.

God genflyt hos jerv i Skandinavia
9. april 2019

Jerven har ingen tydelige barrierer i Skandinavia og kan spre genene sine over store områder. Det viser en ny studie, hvor materiale fra om lag 1 700 jerver fra hele utbredelsesområdet i Fennoskandia er undersøkt.

Her er årets jerveteller!
4. april 2019

Fram mot sommeren kan du følge med på hiregistreringen av jerv rundt omkring i landet i jervetelleren på www.rovdata.no.

Oppgang i bjørnebestanden
3. april 2019

Etter mange år med nedgang ble det i fjor registrert ti prosent flere bjørner i Norge, sammenlignet med året før. Størst økning er det i antall hunnbjørner.

99-102 ulver i Norge
29. mars 2019

Det er så langt i vinter påvist 99-102 ulver innenfor Norges grenser. 64-66 av dem er kun påvist i Norge, 23-24 er påvist på begge sider av riksgrensen mot Sverige, mens 12 ulver fortsatt har uklar grensestatus.

Har funnet DNA fra de aller fleste ulver
14. mars 2019

Vinterens registrering av ulv i Norge pågår fortsatt, men nærmer seg slutten. Per 1. februar var det registrert 93-99 ulver innenfor landets grenser. En svært stor andel av disse er også registrert med DNA-prøver.

Ulvehann flyttet med valper til ny tispe
4. februar 2019

Hannen og tispa fra grenserevirene Bograngen og Juvberget har dannet en ny ulvefamilie i sistnevnte revir. Da Bograngen-hannen mistet maken, tok den med seg to valper til naboreviret.

Ønsker tips om gaupespor
7. januar 2019

Ser du spor etter gaupe i snøen, ber Rovdata deg om å tipse Statens naturoppsyn (SNO) så snart som mulig. Observasjonene er viktige i arbeidet med å overvåke arten.

SNO vil ha skit fra jerv
27. desember 2018

I Statens naturoppsyn (SNO) tar de gjerne i mot skit på jobben, når den kommer fra jerv. Når innsamlingen starter på nyåret, oppfordrer Rovdata deg til å levere prøver av jervens hår og ekskrementer til SNO.    

Liten endring for kongeørn
18. desember 2018

Like mange hekkinger og én unge mer, sammenlignet med fjoråret. Det er status for kongeørn i de tolv overvåkede intensivområdene.

Har påvist 67-74 ulver i Norge
17. desember 2018

Vinterens registrering av ulv er godt i gang. Så langt er det registrert 67-74 ulver i Norge, inklusive grenserevir. Det er dokumentert fire valpekull i helnorske revir, og ett valpekull i grenserevir.

Minst 699 jerver i Skandinavia forrige vinter
4. desember 2018

Gjennom DNA-analyser av hår, urin og bæsj ble det registrert 699 jerver i Skandinavia forrige vinter. Det er en oppgang på 38 individer fra året før.

Flere jervekull i Skandinavia
1. november 2018

Det er i år påvist 181 jervekull i Norge og Sverige, og det er en oppgang på 32 prosent fra i fjor. Antall påviste kull har økt både i Norge og Sverige.

Registreringen av ulv er i gang!
18. oktober 2018

Vinterens registrering av ulv i Norge startet 1. oktober og før snøen har lagt seg er det påvist seks kull med ulvevalper i helnorske revir og grenserevir. I Kynnareviret i Hedmark passerte nylig en flokk på minst ni ulver foran et viltkamera. 

Har påvist 57 jervekull i år
10. oktober 2018

Rovdata har kvalitetssikret datamaterialet fra årets hiregistrering av jervekull over hele landet. Det er i år påvist 57 jervekull i Norge, som er en oppgang på 17 kull fra i fjor.

Finner DNA fra ulv i spyttprøver
28. september 2018

Rovdata har i sommer testet om spyttprøver fra bittsår på døde husdyr kan brukes til å identifisere ulv. Resultatene så langt er lovende.

Oppfordrer til innsamling av bjørnebæsj
4. september 2018

Har du mistanke om at det er brunbjørn i nærområdet? Da er det lurt å lete etter bjørnebæsj og levere en liten prøve av ekskrementer du finner til Statens naturoppsyn (SNO). Husk å bruke en plastpose til innsamling!

Rovdata har undersøkt døde rovdyr
29. juni 2018

Rovdata har mottatt og obdusert 161 store rovdyr det siste året. De fleste er skutt på kvote- og lisensjakt, mens noen er påkjørt av tog, bil eller har andre dødsårsaker. Eldst ble en hannbjørn i Finnmark på minst 25 år.

53 kull i jervetelleren
29. juni 2018

Hiregistreringen av jerv går mot slutten og det er så langt i år registrert 53 jervekull i landet.

Svenske ungulver på vandring i Norge
21. juni 2018

Rovdata analyserer i disse dager DNA-prøver fra ulv som er på vandring i og utenfor ulvesonen i Norge. Foreløpig er det identifisert fem slike vandringsulver fra DNA, og alle er utvandret fra svenske revir.

Har påvist ulvekull i Østmarka
18. juni 2018

Siste nytt fra ulveovervåkinga er at det er bekreftet at det er født ett ulvekull i Østmarka-reviret utenfor Oslo i år. Det er dermed påvist ulvekull i tre helnorske revir og ett kull i grenserevir så langt i år, og det ei god stund før registreringssesongen starter til vinteren.

Stabil gaupebestand i Skandinavia
15. juni 2018

Det er påvist 262 familiegrupper av gaupe i Skandinavia i år. Det er omtrent samme antall som i fjor.

Under bestandsmålet
1. juni 2018

Gaupebestanden i Norge øker, men ligger for sjette året på rad under det nasjonale bestandsmålet, viser en ny rapport fra Rovdata.

Nedgang i den skandinaviske ulvebestanden
1. juni 2018

Til tross for at det aldri før i moderne tid er registrert så mange ulv i Norge som i vinter, så går den skandinaviske bestanden ned. Nedgangen skjer i Sverige, der det er påvist færre ulv og ulveflokker.

Så mange rovdyrkull ble påvist
16. mai 2018

Rovdata har sendt det årlige brevet til Miljødirektoratet med en oversikt over antall ungekull med gaupe, jerv, brunbjørn og ulv som er påvist i Norge. Vi gir deg her et sammendrag av resultatene. 

Fortsatt økende antall ulv registrert i Norge
15. mai 2018

Det er aldri før i nyere tid registrert så mange ulver i Norge som i vinter, men det er kun en liten oppgang fra i fjor. Samtidig er det aldri før skutt like mange ulver ved lisensjakt i Norge som i vinter.

Styrket innsamling av jerveprøver i Skandinavia
11. april 2018

I fjor ble det registrert til sammen 657 jerver i Norge og Sverige ved hjelp av innsamling og DNA-analyser av prøver. Nytt for året var at svenskene hadde utvidet innsamlingen til å dekke hele landet.

Årets jerveteller er lansert!
5. april 2018

Det vil fram mot sommeren pågå en intensiv registrering av jervekull over hele landet. Du kan følge med på arbeidet som gjøres og kullene som blir registrert i jervetelleren på rovdata.no.

Fortsatt få bjørner i Norge
5. april 2018

Det ble i fjor registrert 125 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser av innsamlede biologiske prøver. Det er samme antall som ble påvist i 2016.

Vil at du samler inn jervebæsj i påska
28. mars 2018

Rovdata oppfordrer turfolket og andre som er ute i naturen i påska til å plukke med seg jervebæsj man finner og levere den inn til Statens naturoppsyn (SNO).

Søk i over 30000 bjørneprøver
28. mars 2018

Rovdata har oppdatert Rovbase med resultatene fra fjorårets innsamling og DNA-analyser av bjørneprøver i Norge. Du kan nå søke opp resultatene fra cirka 33000 analyserte prøver fra Norge og Sverige i Rovbase, og resultatene strekker seg fra helt tilbake til år 2001!

Uendrede ulvetall
8. mars 2018

Det er registrert få endringer i bestandsstatus for ulv i Norge siden forrige foreløpige statusoppdatering i februar. Nye sporingsdata gjør at man nå har et tydeligere bilde av grensestatus for flere av revirene nær riksgrensen mellom Norge og Sverige.

Har registrert to nye ulverevir
8. februar 2018

Ulveovervåkinga pågår for fullt og det er siden forrige foreløpige statusrapport i januar registrert to nye ulverevir i Norge. Det ene er helnorsk, har fått navnet Deisjøen og er påvist innenfor ulvesonen i Åmot kommune og sørøstlige deler av det gamle området til Julussaflokken.

Har dokumentert 13 ulvekull så langt
11. januar 2018

I løpet av vinterens registreringssesong av ulv er det så langt dokumentert 13 ulvekull født i Norge og grenserevir i 2017. Minst sju kull er registrert i helnorske revir. Det nasjonale bestandsmålet for ulv synes dermed å være oppnådd med god margin i 2017.

God jul fra oss i Rovdata!
22. desember 2017

Vi ønsker alle sammen ei god jul og et riktig godt nytt år!

Lever inn jervebæsj til SNO!
21. desember 2017

Etter nyttår starter den årlige innsamlingen av skit og hår fra jerv. Rovdata oppfordrer alle til å levere prøver av hår og ekskrementer fra jerv de finner ute i skog og fjell til Statens naturoppsyn (SNO).

Svak nedgang for kongeørn
18. desember 2017

Noen færre vellykkede hekkinger og noen færre kongeørnunger er status for kongeørn i de tolv overvåkede intensivområdene, sammenlignet med i fjor.

Har registrert 88-92 ulver så langt
11. desember 2017

Vinterens registrering av ulv i Norge er godt i gang. Det er så langt registrert 88-92 ulver innenfor landets grenser og 11-13 ulvekull fordelt på helnorske revir og grenserevir mot Sverige.

Meld fra om store rovdyr
1. desember 2017

Du kan bidra i registreringen av ulv og familiegrupper av gaupe i vinter. Observasjoner kan meldes direkte på telefon til Statens naturoppsyn (SNO) eller via Skandobs.

Følg DNA-registreringen av ulv!
17. november 2017

Rovdata åpner i dag et nytt tilbud for publikum som er interessert i overvåkingen av ulv. I vår nye ulveteller kan du følge med på ulvene som vi registrerer med DNA-prøver i overvåkingssesongen. Ulvetelleren oppdateres fortløpende!

123456789

Nyheter fra Rovdata