X
GO

 

18 ulver registrert på DNA så langt i sommer

Hvis du ser ulv i sommer kan du melde fra til Statens naturoppsyn (SNO) i området eller via Skandobs. Rovdata vil holde ulvetelleren løpende oppdatert med DNA-resultater fra ulveprøver.

18 ulver registrert på DNA så langt i sommer
Illustrasjonsfoto av ulv, Letjennareviret. Foto: Viltkamera.nina.no

Rovdata vil som tidligere år holde ulvetelleren løpende oppdatert med resultater fra DNA-analyser av ulveprøver samlet inn i sommerhalvåret, i perioden fra 1. mai til 30. september. Ved siste oppdatering 22. juni var det 18 individer i telleren. (Lenke til Ulvetelleren)

Unge ulver på vandring

På denne tiden av året er det mange unge ulver på vandring (Les mer i tidligere nyhetssak: Unge ulver forlater fødereviret nå). Av de 18 ulvene som er registrert på DNA så langt i sommer, antas 10 av dem å være på vandring.

– Tre av disse er felt utenfor ulvesonen, alle i Innlandet fylke. 13. juni ble det registrert en ulv så langt nord som i Bindal kommune i Nordland. Denne hannulven (V807) var kjent fra tidligere, og ble født i 2018 i Deisjøen-reviret, forteller Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Meld fra om ulveobservasjoner

Hvis du observerer ulv, så kan du melde fra om observasjonen til Statens naturoppsyn (SNO) i området eller legge observasjonen inn i rapportsystemet Skandobs på app eller internett.

Kontaktinformasjon til SNO (lenke)

Besøk Skandobs

 

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det er fortsatt mulig å kartlegge revirgrenser ut april måned.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i sju revir (I overvåkingssesongen 2019-20 gjaldt dette Letjenna, Hernes, Varåa, Juvberget, Bograngen, Magnor og Østmarka)

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata