X
GO

Unge ulver forlater fødereviret nå

Publisert 20.04.2017

Du har kanskje lest eller hørt om ulver som observeres nært folk og gjerne på litt uvante steder enn ellers i disse dager? Da er det trolig unge ulver på leting etter make og nytt revir det er snakk om. Dette er normal adferd hos ulv.

Sjeldent besøk: Denne ulven ble fotografert av et viltkamera i Lierne i Nord-Trøndelag høsten 2016. Foto: http://viltkamera.nina.no/
Sjeldent besøk: Denne ulven ble fotografert av et viltkamera i Lierne i Nord-Trøndelag høsten 2016. Foto: http://viltkamera.nina.no/

Ulven i Skandinavia er generelt sett sky overfor mennesker, men av og til observeres individer på veier, eiendommer og andre steder der mennesker ferdes. Dette gjelder spesielt i disse dager, når mange unge ulver forlater sitt føderevir og legger ut på vandring for å finne seg en partner og et revir.

Skjer hvert år

– Dette er normal spredningsadferd hos ulv og man antar ulven gjør dette for å øke den genetiske utvekslingen i bestanden. I Skandinavia er april og mai høysesong for utvandring fra fødereviret, når ungulvene er cirka ett år gamle. De resterende vandrer som oftest ut i løpet av sommeren og tidlig høst, forklarer Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Om foreldreparet er intakt, forlater alle ungulver fødereviret før eller senere.

Kan vandre veldig langt

De unge ulvene på vandring kan tilbakelegge store avstander på kort tid og kan i teorien dukke opp hvor som helst i landet. Overvåkingen av ulv foregår over hele landet, og Statens naturoppsyn (SNO) er tilstede i alle fylker for å ta imot rovviltobservasjoner fra publikum.

– Som ungdom flest er de unge ulvene nysgjerrige på verden rundt seg og kan være mer synlige og derfor virke mer uredde enn andre ulver. De kan virke skremmende når de kommer uventet på folk, men erfaringer viser at mennesker har lite å frykte. Dette er normal atferd hos ulv som vi kjenner igjen fra år til år, forklarer Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i Statens naturoppsyn (SNO).

Han er likevel tydelig på at man skal bruke sunn fornuft og opptrå med respekt rundt ulv, som med alle ville dyr i naturen.

Trekker inn mot kjernen

Data fra forskning og Rovdatas DNA-analyser viser at de aller fleste ungulver som forlater revir i Norge vandrer over til Sverige. Både norskfødte og svenskfødte ulver synes å søke mot kjernen av ulveområdet i Skandinavia.

– Dette mønsteret finner vi blant annet igjen i våre DNA-analyser av døde dyr, der de aller fleste ulver som vandrer vestover og havner utenfor ulvesonen vest for Glomma er født i svenske revir eller grenserevir, sier Flagstad.

Les mer i nyhetssak fra Rovdata: De fleste ulver som felles i Norge kommer fra Sverige (lenke)

Det er foreløpig uvisst hvordan et økende antall ulver innenfor Norges grenser og i ulvesonen vil påvirke dette vandringsmønsteret. Les mer om siste foreløpige statusrapport på ulv pr. 7 april i denne nyhetssaken: Har påvist 102-107 ulver i Norge. En sluttrapport med endelige konklusjoner om bestandsstatus for ulv i Norge og Skandinavia fra vinterens overvåking kommer 1. juni i år.

Ta kontakt med SNO

Dersom du observerer ulv, så ønsker overvåkingen gjerne å høre fra deg. I rovviltovervåkingen i Norge skal alle observasjoner fra felt meldes inn til Statens naturoppsyn direkte på telefon, eller via rapportsystemet Skandobs på internett (lenke) og app (lenke).

Du kan også rette spørsmål om spor og sporbilder til SNO. Du finner kontaktinfo til alle rovviltkontakter i SNO på denne siden. (lenke).

 

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 20.04.2017 15.04.18